In het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Consumentenbond misleidt de bond haar lezers door resultaten niet of niet volledig te duiden, dat schrijft Prijsvrij Vakanties/D-reizen in een reactie op het door de bond gepubliceerde onderzoek.

De Consumentenbond stelt volgens Prijsvrij Vakanties/D-reizen ten onrechte dat het om ‘lokkertjes’ zou gaan en in dat kader in 100% van de gevallen de prijzen van Prijsvrij Vakanties en D-reizen niet zouden kloppen. “Dit terwijl uit ditzelfde onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat in de helft van de onderzochten reizen de prijzen bij Prijsvrij Vakanties en D-reizen juist dalen! Daar betaalt de consument dus minder dan de prijs waarmee geadverteerd wordt. Bij Prijsvrij Vakanties en D-reizen dalen de prijzen veruit het vaakst in vergelijking tot de rest van de branche.”

Prijsschommelingen

“De Consumentenbond weet dat prijsschommelingen veroorzaakt worden door de tarieven van vliegtickets, die op basis van beschikbaarheid continue kunnen wijzigen. Een en ander is reeds jaren geleden door de Europese Commissie en de Reclame Code Commissie onderkend. Prijsvrij Vakanties en D-reizen werken conform de hiervoor geldende regelgeving. De Consumentenbond kiest er bewust voor dit niet in haar publicatie te vermelden.”

Onjuist

“Ook stelt de Consumentenbond dat er bij Prijsvrij Vakanties en D-reizen geadverteerd wordt met transfers die vervolgens niet zouden zijn inbegrepen. Dit is onjuist. De Consumentenbond weigert te onderbouwen waar zij haar bevindingen op baseert.”

Deugdelijk onderzoek

Het onderzoek van de Consumentenbond voldoet volgens Prijsvrij Vakanties/D-reizen op geen enkele manier aan de principes van een deugdelijk onderzoek. “Er is vooraf geen onderzoekproces gedefinieerd of gedeeld en de Consumentenbond weigert onderzoeksresultaten te delen. Prijsvrij Vakanties en D-reizen zijn volledig transparant omtrent prijzen en voorwaarden richting de consument. Het is spijtig te constateren dat de Consumentenbond geen transparantie betracht.”