In de OAD-zaak hebben medewerkers van Bijzonder Beheer Rabobank structureel in strijd met de eigen regels en de zorgplicht gehandeld. Maar liefst 33 keer schond de Rabobank aantoonbaar de (eigen) regels. Dat blijkt uit een feitenrelaas dat door OAD-advocaat Jan Michiel Wagenaar namens de aandeelhouders eerder deze maand is ingebracht voor het aankomende Hoger Beroep tegen Rabobank en is ingezien door Travelpro.

De afdeling Bijzonder Beheer van de bank heeft het volgens Wagenaar meer dan bont gemaakt en gehandeld zonder enig toezicht of betrokkenheid van de Raad van Bestuur Rabobank. Volgens toenmalig RvB-lid Sipko Schat had die betrokkenheid er in zo’n grote zaak wél moeten zijn.

Lees hieronder het hele interview dat vandaag is verschenen in Travelpro 7/8.