Honderdduizenden mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi hebben acuut hulp nodig. Na cycloon Idai zijn honderden mensen overleden en minstens 400.000 mensen dakloos geraakt, zij hebben dringend hulp nodig om te overleven. Het Rode Kruis opent giro 7244 om de getroffenen te kunnen helpen met levensreddende hulp, als schoon drinkwater, onderdak, en medische zorg. Doneren kan ook via de website van het Rode Kruis of via IBAN NL19 INGB 0000 007244 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Vermeld erbij dat de donatie voor cycloon Idai is.

De grootte van de ramp wordt met de dag duidelijker. Hulpverleners van het Rode Kruis proberen alle gebieden te bereiken om zo snel mogelijk hulp te verlenen. Na de cycloon zijn huizen weggevaagd en hele delen van Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn overstroomd. Hulpverleners treffen mensen aan die al dagen op de daken zitten van hun huizen of in bomen zijn geklommen om aan het water te ontsnappen. Zij leven al dagen zonder voedsel of schoon drinkwater.

Overstroomd
“Het gebied dat getroffen is, lijkt enorm. Het water staat op verschillende plekken meters hoog. Hele huizen zijn erin verdwenen en ook telefoonpalen en bomen staan compleet onder water. Mensen worden met helikopters gered uit bomen en van kleine droge eilandjes in de overstroomde gebieden”, zegt Wouter Rhebergen, die voor het Rode Kruis in Mozambique werkt. “We vangen hen op en zorgen voor eten, water en dekens zodat zij bij kunnen komen.”
Het Rode Kruis vreest voor de gezondheid van de mensen die de ramp hebben overleefd en nog in de ondergelopen gebieden. Ziektes als diarree, cholera en hepatitis kunnen zich via vervuild water snel verspreiden. Tegelijkertijd zijn niet alle gebieden goed te bereiken door de schade en het water en is hulp verlenen ingewikkeld.

In kaart
De totale grootte van de ramp is nog niet geheel duidelijk. Humanitaire organisaties werken samen met ruimtevaartorganisaties als ESA en NASA om satellietbeelden te krijgen van de situatie. Vanuit Den Haag is het data-team 510 van het Nederlandse Rode Kruis bezig om de grootte van de ramp op basis van deze satellietbeelden in kaart te brengen.

Hulp
Het Rode Kruis schat in dat voor de noodhulp in Mozambique alleen al 9 miljoen euro nodig is, om de zwaarst getroffenen te helpen. Het Rode Kruis deelt waterzuiveringstabletten uit, spullen om te kunnen overnachten, hygiënesets, voedsel en zorgt voor medische hulp. Daarnaast helpt het Rode Kruis om familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren bij de ramp met elkaar in contact te brengen en helpen forensische teams van het Rode Kruis met de identificatie en het bergen van slachtoffers.