Om de boodschap dat reizen per touringcar minstens zo veilig is als reizen per vliegtuig helder te communiceren, hebben een groot aantal Nederlandse busreisorganisaties (waaronder Bolderman Reizen, Effeweg.nl, De Jong Intra, Oad, Maaskant Reizen, Solmar, TUI/KRAS, SRC, Beter Uit Reizen, Dalstra Reizen) gezamenlijk een pakket van maatregelen en richtlijnen samengesteld. Deze week kwam de touringcarsector massaal naar het Malieveld waar het de overheid om steun heeft gevraagd en om versoepeling van de coronamaatregelen.

“Op deze wijze kunnen we overheid en vakantiegangers op een eenduidige wijze informeren dat we weer vol vertrouwen en verantwoord met elkaar op busreis kunnen gaan. Het geheel is uiteraard gebaseerd op de regels, adviezen en protocollen van o.a. de Nederlandse overheid, Europese Unie, (lokale en internationale) overheden, gezondheidsinstanties (o.a. RIVM) en brancheorganisaties als de ANVR en Busvervoer Nederland (KNV)”, zo laten de initiatiefnemers weten.

https://www.facebook.com/travelpronl/videos/258342048764315/

Nederland momenteel nog het enige land in West-Europa is waar de busvakanties nog een discussiepunt zijn. In alle omringende landen zijn busreizen met bepaalde maatregelen alweer toegestaan, en met de open grenzen staan ook de Nederlandse organisaties weer in de startblokken om mensen van hun welverdiende vakanties te kunnen gaan laten genieten.

Naast de algemene basismaatregelen is de kwaliteit van de ventilatie een belangrijke voorwaarde om, binnen de richtlijnen van het RIVM en de overheid, op een veilige en gezonde manier passagiers te vervoeren in een vliegtuig en touringcar. En dan met name de mate waarin de lucht in de touringcar of het vliegtuig tijdens de reis schoon blijft. Om dat doel te bereiken is een klimaatsysteem nodig dat de capaciteit heeft om ‘verse lucht’ in en ‘gebruikte lucht’ uit het voertuig te brengen. Net als in vliegtuigen, zijn touringcars ook uitgerust met hoge kwaliteit klimaatsystemen met hoogwaardige filters die ervoor zorgen dat er gedurende de gehele reis schone lucht in de bus aanwezig is. ‘In vergelijking met de luchtvaart, die inmiddels door het RIVM als goed is beoordeeld, is het ventilatiemechanisme in touringcars minstens net zo goed.

https://www.facebook.com/travelpronl/videos/585552402099256/

“Omdat er in deze tijd veel vragen zijn over corona-proof en dus zonder extra gezondheidsrisico’s reizen, hebben we in samenspraak met een aantal touringcarfabrikanten, waaronder Daimler-Mercedes, de feiten omtrent de luchtkwaliteit en overige richtlijnen voor eens op een rij gezet.”

Luchtkwaliteit in de bus.

De luchtkwaliteit in een touringcar kan zich over de hele linie meten met de luchtkwaliteit in een vliegtuig, op basis van de hieronder opgenomen kenmerken:

 • Ventilatie; de luchtstroom in een touringcar is verticaal – een belangrijke voorwaarde voor een gezonde luchtkwaliteit. De instroom van verse (buiten)lucht vindt plaats vanaf boven en vervolgens wordt de ‘gebruikte lucht’ via de roosters op de vloer in het middenpad weer afgevoerd naar buiten.
 • De lucht in een touringcar wordt 65-100 keer per uur 100% ververst. Zo is er continu 80-85% verse lucht aanwezig in de touringcar.
 • De moderne en hoogwaardige, met extra antibacteriële/virus dodende spray bewerkte, luchtfilters aan boord maken de lucht vrij van ziekteverwekkers.
 • Het risico op besmetting in de touringcar is zeer laag.  De combinatie van goede verticale ventilatie, hoge kwaliteit luchtfilters en het hoge percentage verse (buiten)lucht beperkt het risico op verspreiding van het virus.  Passagiers kunnen er zeker van zijn dat gefilterde lucht in touringcars zeer veilig en schoon is.

Net als bij het reizen per vliegtuig is het bij groepsreizen per touringcar niet mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven. Daarom worden door busreisorganisaties en touringcarbedrijven extra maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gestoeld op de gezondheidsrichtlijnen vanuit de Nederlandse overheid, de Europese Unie of lokale overheden die, vandaag de dag, al bijna normaal zijn zoals het gebruik van mondkapjes, afstand houden waar het kan en verder goede afspraken met elkaar maken. Hieronder een aantal belangrijke zaken voor de vakantieganger op een rij.

 • Er zijn nieuwe verscherpte hygiëneprocedures opgesteld m.b.t. de ventilatie van de touringcar, reiniging van airconditioning, regelmatige vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de touringcar;
 • Alle passagiers vullen vooraf een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring in. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft;
 • Zowel passagiers als chauffeur dragen verplicht een mondkapje in de touringcar.
 • In de touringcar zal desinfecterende handgel aanwezig zijn.
 • Er zal een vaste in- en uitstapprocedure zijn, waarbij u alleen via de midden deur de bus betreedt en zoveel mogelijk de geadviseerde afstand van elkaar vandaan blijft;
 • Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, alleen in het geval van een noodgeval is het toegestaan om door het gangpad te lopen;
 • In de bus wordt aan alle passagiers per reisdag een vaste stoel toegewezen, waarbij we trachten zoveel mogelijk afstand tussen de passagiers te realiseren;
 • Op het wisselpunt, onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en onderling afstand houden) zoals ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door de lokale overheden. Dit zal een praktische invulling zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de WHO.

https://www.facebook.com/travelpronl/videos/317291289265203/