D66-staatssecretaris Snel (Financiën) zal binnenkort een brief naar de Tweede Kamer sturen met het voorstel om een nationale vliegtaks in te voeren aangezien het waarschijnlijk niet lukt een Europese regeling te introduceren, dat hebben bronnen bevestigd tegenover De Telegraaf. De vliegtaks moet € 200 miljoen in het laatje brengen.

In het regeerakkoord staat dat er wordt ingezet op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs. Ook wordt er gekeken of er een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Nu het naar alle waarschijnlijkheid niet lukt Europese afspraken te maken, zal er naar verwachting per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd. ‘De opbrengst van de vergroening wordt teruggesluisd naar lagere lasten voor burgers en bedrijven’, aldus het regeerakkoord.

POLL: De introductie van een nationale vliegtaks, eens of oneens? STEM HIER!

Foto uit 2008 nadat de rechter akkoord gaf voor invoering van een vliegtaks. Debby Schols (Maastricht Aachen Airport), David Gering (Ryanair), Juliusz Komorek (Ryanair) en Marijn Rasenberg waren destijds niet blij.

Snel liet in een brief waarin hij in april antwoordde op kamervragen over een mogelijke vliegtaks al weten nog voor de zomervakantie met resultaten te komen van een onderzoek naar de economische en duurzaamheideffecten van de verschillende varianten van vliegtaks. Hierbij is ook gekeken naar de
gevolgen voor de concurrentiepositie en de kwaliteit van het netwerk van verbindingen van de mainport Schiphol. “Met de luchtvaartsector is gedeeld dat bij de uitwerking van deze sporen om een reactie en bijdrage van de sector zal worden gevraagd. De sector en andere belanghebbenden worden betrokken bij het onderzoek naar de invulling en de effecten van de verschillende varianten voor een vliegbelasting”, aldus Snel.

Dhr. Feitsma (advocaat Corendon), Atilay Uslu (Corendon), Dhr. De Vlam (advocaat Schiphol-ANVR), Walter Schut (ANVR), Dhr. Essers (advocaat Schiphol-ANVR) en Frank Oostdam (ANVR) destijds na het kort geding tegen de invoering van de vliegtaks in 2008.

Op de vraag hoe de fouten van de vorige invoering van de vliegtaks nu voorkomen kunnen worden, laat snel weten: “De effecten van de vliegbelasting uit 2008/2009 zijn in de kaart gebracht door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het rapport ‘Effecten van de vliegbelasting; Gedragsreacties van reizigers, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens’ uit 2011. Dit onderzoek geeft
aan dat het effect van deze vliegbelasting afzonderlijk moeilijk te bepalen is, omdat dit effect werd beïnvloed door verschillende trends en ontwikkelingen toentertijd. De kennis die is opgedaan met de
vliegbelasting van toen wordt betrokken bij de vormgeving van de vliegbelasting die nu plaatsvindt.”

Snel heeft in februari aan Eurocommissaris Moscovici de positie van Nederland geschetst en de Europese Commissie uitgenodigd het initiatief te nemen tot voorstellen op het gebied van belasting op luchtvaart. Diezelfe Moscovici liet weten dat hij nadenkt over hervorming van EU-regelgeving met betrekking tot vliegbelastingen, maar dat hij van mening is dat gezien de beperkte zittingsduur van de huidige Europese Commissie, zijn opvolger in een betere positie is om na te denken over actie op het gebied van de vliegbelasting…

In 2013 was er ook sprake van een herinvoering van de vliegtaks. Destijds lieten onder andere Camiel Eurlings (CEO KLM), Jos Nijhuis (CEO Schiphol) en Matthijs ten Brink (CEO transavia.com) van zich horen tijdens een protestactie.