De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) roept de overheid op haar plannen voor een vierde naderingsroute én de nachtsluiting te staken.

Deze plannen zijn onnodig en pakken negatief uit voor de Nederlander. Door te stoppen met een nieuwe naderingsroute kan voorkomen worden dat meer dan 1,3 miljoen Nederlanders te maken krijgen met meer vliegtuiggeluid dan zij nu ervaren. Het voorkomen van een nachtslot zorgt dat de vliegreizen voor de Nederlander met een kleinere beurs toegankelijk blijven. Volgens de VNV zijn er effectievere manieren om de geluidsdruk te verlagen. In het plan ‘Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland’ dat de sector eerder daarvoor heeft gepresenteerd staan concrete plannen die de geluidsreductiedoelen van de overheid – ook in de nacht – realiseren.

VNV-voorzitter Camiel Verhagen: “Het is tijd om logische en voorspelbare maatregelen te nemen rondom geluidsoverlast. Het is onverstandig om een nachtsluiting van Schiphol door te voeren, want luchtvaart moet toegankelijk blijven voor de Nederlander. Tegelijkertijd is het ook onverstandig de vierde aanvliegroute door te zetten, en zo mensen van de een op de andere dag te confronteren met geluid waar daar eerder geen sprake van was. Burgers en bedrijven moeten beide kunnen uitgaan van voorspelbaarheid van overheidsmaatregelen. De vierde aanvliegroute zorgt voor spreiding van geluid over een groter gebied en levert meer en niet minder overlast op. Dat is dweilen met de kraan open.”

Wij vinden dat de modernisering van vliegroutes minder hinder moet opleveren, maar vooral dat het niet nieuwe hinder mag veroorzaken. Deze mensen konden hier immers geen rekening mee houden. De nieuwe aanvliegroute is onnodig. Terwijl het niet doorvoeren van de vierde aanvliegroute positief uitpakt voor ruim 1,3 miljoen Nederlanders, raakt een nachtslot op luchthavens de Nederlander juist wél. Luchtvaartmaatschappijen zoals Transavia en TUI fly, maar ook onze cargosector, worden met een nachtsluiting in hun continuïteit bedreigd. De gevolgen voor de werknemers zijn potentieel zeer groot, maar juist ook voor de Nederlander met een kleinere beurs. Voor de doorsnee vliegvakantie moeten zij voortaan uitwijken naar het buitenland.

VNV-voorzitter Camiel Verhagen: “Verkeersvliegers zetten zich elke dag in om stiller en efficiënter te vliegen. De CO2-winst die behaald kan worden door een andere vliegroute binnen een klein land als Nederland, is miniem. Tegelijkertijd wordt wel een groot aantal mensen geconfronteerd met nieuw geluid. Wij kunnen het niet uitleggen dat de overheid met een opgelegde krimp, mogelijk nachtslot en hogere belastingen de toegankelijkheid van vliegreizen voor de gewone Nederlander beknot en tegelijkertijd met de vierde aanvliegroute ruim 1,3 miljoen nieuwe burgers confronteert met extra geluidsdruk.”

In Nederland zijn er minder (ernstig) gehinderden door het geluid van luchtvaart dan door weg- of treinverkeer (RIVM). Uit recent onderzoek door de overheid (To70) blijkt bovendien dat de individuele bescherming van omwonenden van luchtvaart in Nederland alsook de rechtsbescherming beter is geregeld dan in andere Europese landen. VNV-voorzitter Camiel Verhagen: “Desalniettemin zien wij een gezamenlijke opgave met de overheid en sector om luchtvaartoverlast te verminderen met behoud van toegankelijkheid en verbondenheid voor de Nederlander. Een nachtsluiting, maar ook een vierde aanvliegroute staan daar haaks op. Laten we in overleg komen tot effectieve oplossingen.”