De ACM gaat onderzoek doen naar misleidende duurzaamheidsclaims bij vervoersbedrijven. Daarmee wil het consumenten helpen terechte duurzaamheidsclaims te onderscheiden van onterechte.

“Prachtig als er meer aandacht komt voor echt duurzame luchtvaart. Nu lijkt het me nog een contradictio in terminis. En pas op met duurzaamheidsclaims tot het echt zo ver is, zou ik zeggen”, zo schrijft Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM op LinkedIn. Experts van de ACM geven een toelichting op de door hen recent gepubliceerde leidraad duurzaamheidsclaims en wat dat betekent voor reisondernemingen in de eerste ‘ANVR Vandaag’ na de vakantie op vrijdag 1 september aanstaande van 12.00 tot 13.00 uur.

Boetes

Reden voor het onderzoek zijn volgens de ACM het feit dat er in de vervoerssector veel duurzaamheidsclaims worden gebruikt. Bij haar aanpak kan de ACM verschillende middelen inzetten om bedrijven te laten stoppen met misleidende claims, zoals boetes of lasten onder dwangsom. Om consumenten te helpen terechte duurzaamheidsclaims te onderscheiden van onterechte start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag de campagne ‘Groene praatjes’.

Melden

De ACM meldt dat duurzaamheidsclaims op het eerste gezicht al duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Als dat niet zo is, kunnen consumenten de bedrijven om uitleg vragen. “Natuurlijk kunnen zij claims waarover zij twijfelen ook bij de ACM melden. Dit helpt de ACM bij haar aanpak van misleidende duurzaamheidsclaims. De ACM onderzoekt komende tijd in het bijzonder duurzaamheidsclaims in de vervoerssector.”

Onterechte claims

“Met vage of onterechte claims doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden beïnvloed door de claims die bedrijven doen. Om consumenten daarvan bewust te maken starten wij de campagne ‘Groene praatjes’ via social media. Consumenten kunnen bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims én bij ons melden.”

Vage claims

De ACM heeft onderzoek laten uitvoeren onder consumenten hoe duurzaamheidsclaims overkomen. Hieruit blijkt dat consumenten sceptisch reageren op duurzaamheidsclaims. Uit het onderzoek bleek dat consumenten vooral de absolute of vage claims minder geloofwaardig vonden. De specifiekere en genuanceerd geformuleerde claims vonden consumenten vaak geloofwaardiger. Ook vonden consumenten in het onderzoek de onjuiste claims minder begrijpelijk dan de juiste claims. Bijvoorbeeld de claim ‘deze vrachtwagen rijdt 100% elektrisch’ vonden consumenten begrijpelijker en geloofwaardiger dan ‘groen onderweg’.

Kritisch zijn

Ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten door onjuiste claims misleid kunnen worden, omdat zij bij onjuiste claims soms ten onrechte aan een product een duurzamer imago toedichten. Dit maakt dat consumenten op basis van een onjuiste aanname denken een duurzamere keuze te maken. Het is belangrijk dat consumenten kritisch zijn op de claims die zij zien. Met de campagne ‘Groene praatjes’ wijst de ACM consumenten op elementen die hen kunnen helpen bij de beoordeling van duurzaamheidsclaims.

Regels

In juni heeft de ACM de vernieuwde leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Deze bevat vijf vuistregels voor bedrijven voor goede duurzaamheidsclaims:

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar\Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Foto copyright: Shutterstock.com.