Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Zuid-Afrika heeft 1 december jl. de immigratiewetgeving versoepeld waardoor de douanebeambte alleen bij uitzondering en op basis van willekeurige inspectie ouders vragen om documenten te overleggen. Gezien het feit dat luchtvaartmaatschappijen nog wel om documentatie vragen, worden ouders die reizen met minderjarigen nog steeds geadviseerd om de documentatie altijd tot hun beschikking te hebben.

De regels voor landen waar geen visum voor nodig is, zoals Nederland en België, zijn als volgt gewijzigd: Als het kind met beide ouders reist en diens paspoort de gegevens van de ouders bevat, zijn aanvullende documenten niet nodig. Als achternamen anders zijn, wordt geadviseerd om een bewijs van ouderlijke relatie te dragen (zie bijlage voor de benodigde documentatie). Kopieën van originele documenten zijn voldoende; deze hoeven dus niet gecertificeerd te zijn. Toestemming en machtiging mogen in de vorm van een brief worden aangeleverd, een notariële bekrachtiging of een beëdigde verklaring is niet nodig. Als kinderen alleen reizen zijn aanvullende documenten nodig, waarbij kopieën volstaan en als kinderen met een andere volwassene dan hun ouders reizen zijn aanvullende documenten nodig, waarbij kopieën volstaan.