ZRO’s zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met de door de ANVR voorgestelde € 100 ZRA-deelnemerbijdrage, dat laten meerdere partijen desgevraagd aan TravelPro weten. Onderling roepen ZSO’s elkaar op om tegen te gaan stemmen tijdens de volgende ALV van de ANVR. Frank Oostdam (directeur/voorzitter ANVR) laat weten niet te willen reageren via de vakbladen.

“Ik vind dat wij de discussie met de achterban moeten bespreken en niet via de vakbladen. Het klopt dat er over de € 100 is gesproken tijdens het laatste retailoverleg en dat daar is gevraagd om het voorstel te herzien en dat dat niet is gebeurd, maar om hier nu op in te gaan vind ik niet zo netjes. Een aantal leden heeft ons ook in vorige discussies aangegeven dat zij de discussie liever niet via de vakbladen zien gaan”, aldus Oostdam. TravelPro kreeg naar aanleiding van de publicatie over de kostenverhoging voor ZRA’s veel reacties per mail en op social media. Tijdens de eerstvolgende ANVR-bestuursvergadering op donderdag 3 januari aanstaande in Kasteel Hooge Vuursche in Baarn om 16.00 uur mogen leden komen stemmen over het voorstel.

“Dit is een belachelijk voorstel voor 2019. Als je de begroting bekijkt zie je stijgingen in onder andere automatiseringskosten en kosten voor onderzoeken. Je ziet een daling in kosten voor reisagentenzaken. En die stijgingen moeten nu uitsluitend betaald worden door de ZRA’s? Wat is het achterliggende probleem van het feit dat die stijging er moet komen? Komt dat dan ook allemaal uitsluitend ten goede aan de ZRA’s? Gezien bovenstaande niet. De vraag blijft hier dus: ‘Wat krijgt de ZRA hiervoor terug?’ en hoe gaat het ANVR dat innen?”, zo laat Arjan Kastelein (Personal Touch Travel) in een reactie aan TravelPro weten.

Martine de Knoop (The Travel Club) is van mening dat de ANVR erg goed werk doet. “Dat daarvoor betaald moet worden is logisch. Wij snappen dat ZRA’s een voordeel gehad hebben ten opzichte van reisbureaus, maar achter deze nieuwe verdeling van de kosten staan wij niet. Middels deze nieuwe begroting betalen reisbureau ondernemers met meerdere filialen 1 x € 250 euro en ZSO’s met meerdere ZRA’s € 100 euro per ZRA. Het zou eerlijker zijn als er een bijdrage zou komen per afzetpunt. Gewoon de (extra)kosten netjes verdelen, desnoods naar rato van omzet. En los hiervan zie ik graag dat de ZRA er ook iets voor terugkrijgt. Op zijn minst een melding op de site van de ANVR als lid.”

Michelle de Wit laat weten er persoonlijk vrij neutraal in te staan. “Vanuit Mijn ReisKennis gezien zijn wij er natuurlijk niet heel erg blij mee. Meer betalen zonder daarvoor iets extra te krijgen is niet prettig. Ik beredeneer de situatie echter ook vanuit een andere positie. In verhouding betalen ZSO’s slechts een geringe bijdrage, zeker in vergelijking tot andere deelnemers. Of een afdracht per ZRA dan de juiste formule is en wat de hoogte exact moet zijn is wat mij betreft wel een discussie waard. Wellicht is omzet gerelateerd een betere optie.”

Takis Panagopoulos (Face2Face Travel) laat weten verrast te zijn door het bericht. “Allereerst vind ik het heel vreemd en voor mij geeft het een beeld van ‘wij hebben de kosten niet onder controle’ bij het ANVR. Het feit dat enkele leden opzeggen of noodgedwongen het lidmaatschap beëindigen moet niet direct of indirect gevolgen hebben bij de andere leden. Al die jaren dat het ANVR nieuwe leden heeft ontvangen, hebben wij ook geen voordeel gehad. Tenminste ik ken het niet.”

“En dan alle collectieve inkoop voordelen bij samenwerkingsverbanden, hoe onredelijk is dat!”, aldus Panagopoulos. “Hier heeft dus niet elke lid voordeel, maar alleen de leden die bij elkaar een secretaresse inzetten voor de opvang van vragen bij het ANVR. Ik stel dan voor dat diegene die het ANVR belast met extra werk en vragen daadwerkelijk ook financieel belast wordt; Mij is verteld dat de samenwerkingsverbanden korting kregen omdat zij als een soort filter van vragen voor het ANVR fingeren. Welke vragen? Alles wat wij nodig hebben wordt voor elke lid keurig gecommuniceerd via de media en de eigen website. Wij kiezen zelf hoe onze onderneming in de branche moet staan, of moeten wij als onafhankelijke ZSO’s een eigen inkooporganisatie opzetten en dan collectief aansluiten bij het ANVR, dan hebben wij ook voordeel?”

“De € 100 per ZRA is een kleine ton voor het ANVR, is dit het te kort? En waarom betalen de filiaalbedrijven van de grotere ondernemers en samenwerkingsverbanden dan niet ook € 50 meer? En wat is het criterium bij het ANVR om een ZRA als daadwerkelijke onafhankelijke ondernemer te definiëren? Wij van Face2Face Travel betalen toch als ANVR-lid een omzet afhankelijke bijdrage? Met hoeveel mensen ik deze omzet realiseer is niet relevant! Dat is een business model van ons bedrijf en daar heeft een ANVR niets mee te doen. Het ANVR vraagt ook niet bij een andere deelnemer hoeveel mensen bij hem werken? Voor het behalen van de omzet binnen een vestiging? Of zijn wij niet een vestiging? Dan laat ik morgen alle Travel Managers van ons zich inschrijven werkend vanuit het hoofdkantoor in Almere. Dan heb ik geen aangesloten ZRA’s meer! Het business model van vergoeding voor de inspanning van de verkoop is mij eigen intern business plan en daar heeft een ANVR niet mee te doen. Wil het ANVR een bijdrage per ZRA, dan moet voor de ZSO’s de omzet afhankelijke bijdrage beëindigd worden”, aldus Panagopoulos. “Dus, kort gezegd ik ben nog niet overtuigd! Maar ja, ik heb niet genoeg stemmen en zo wordt alweer over de schouders van de onafhankelijke ondernemer door enkele partijen een besluit genomen; waar ken ik het toch ergens van.”

Leo van der Verhoeven (Apollo at Home) laat weten dat hij zich kan vinden in het voorstel. “Maar dan moet er wel iets tegenover staan. Ik wist niet dat ze een bijdrage per ZRA wilde gaan vragen en volgens mij heeft Walter Schut (ANVR, red.) onlangs nog gezegd dat hij het niet zag zitten om een bijdrage per ZRA te gaan vragen. Nu mogen ZRA’s bijvoorbeeld niet het beeldmerk van de ANVR gebruiken. Ik wil naar de leenvergadering gaan, want ik ben benieuwd wat ZRA’s hiervoor terug gaan krijgen.”

Bert Thijssen (The Travel Company) is het niet eens met de extra bijdrage. “Ik ben mordicus tegen! Tijdens het retail platform vorig week ben ik aanwezig geweest en daar werd de ZRA-bijdrage ingebracht vanuit het ANVR-bestuur. Daarin werd het gebracht als een voldongen feit dat slechts ter goedkeuring zou worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende ALV. Tijdens het retail platform is een redelijk scherpe inhoudelijke discussie ontstaan en dat viel helemaal niet lekker. Blijkbaar is er een reden om de contributie te verhogen. Dat kan, maar leg dan eerst goed uit waarom dat zo is. Naast het feit dat de ZRA’s voor een groot gedeelte het gat in de begroting moeten ophoesten, vind ik de ZRA-bijdrage van € 100 buiten proportioneel.”

Thijssen vindt dat de kosten veel beter verdeeld moeten worden. “Samenwerkingsverbanden krijgen een verhoging van € 250 per samenwerkingsverband en per ondernemer komt er een verhoging van € 250. Of je als ondernemer nu één winkel hebt of zes winkels maakt niet uit, het blijft hetzelfde. Maar bij een ZSO wordt iedere ZRA apart aangeslagen en ik moet aan mijn ZRA’s gaan uitleggen dat ze allemaal € 100 moeten betalen, ongeacht de hoogte van omzet. Met dit verhaal gaat de ANVR het grote geld niet ophalen bij de afzonderlijke verkooppunten, wat wel logisch zou zijn, maar het is zo makkelijk om dit over de rug van ZRA’s te doen. Voor ZSO’s is dit verhaal niet te verantwoorden aan hun ZRA’s. Wat mij het meeste steekt in het hele verhaal is dat alle ZSO’s zo hard hebben geknokt om serieus te worden genomen binnen de reiswereld. Daarbij komt bovendien dat de ANVR zich het in het verleden verstopt heeft om zich duidelijk uit te spreken over zaken die ZRA’s aangaan, bijvoorbeeld de discussie of een winkel wel of niet is toegestaan. Ze vinden er wel wat van, maar doen er geen officiële uitspraak over.”

Dat de ZRA-tak in beweging moet komen staat volgens Thijssen vast. “ZRA’s moeten ook iets betalen, maar we moeten ervoor waken dat ZRA’s niet het gat in de begroting moeten ophoesten. Je moet naar betaling per verkooppunten. Ik zou alle ZSO’s, als het voorstel blijft zoals het nu is, willen oproepen om massaal tegen te stemmen. En niet alleen de ZSO’s, eigenlijk de gehele retail. Dit is niet gepast van de ANVR. Het bestuur is tijdens het retail overleg nog verzocht om het voorstel van € 100 per ZRA terug te nemen, maar tot mijn grote verbazing staat het een week later ongewijzigd op het programma ter goedkeuring tijdens de volgende ALV. Ik heb de ANVR hoog zitten, maar dit vind ik de ANVR onwaardig.”