De Europese Commissie heeft zonder verdere voorwaarden toestemming gegeven voor de plannen van Air France–KLM, Delta en Virgin Group om gezamenlijke zeggenschap te verkrijgen over Virgin Atlantic. De Commissie is namelijk tot de bevinding gekomen dat de transactie geen mededingingsbezwaren zou opleveren in de Europese Economische Ruimte (EER).

Het besluit betreft het voornemen van Air France–KLM om een belang van 31 % in Virgin Atlantic Limited te verwerven. Hiermee komt Virgin Atlantic onder gezamenlijke zeggenschap te staan van Air France–KLM, Delta Air Lines Inc. en Virgin Group. De Commissie heeft het effect van de transactie onderzocht voor drie markten, namelijk luchtvervoer van passagiers, luchtvervoer van vracht en onderhouds-, reparatie- en revisiediensten.

Wat het passagiersvervoer betreft, leidt de transactie tot overlappingen voor directe/indirecte vluchten (dat wil zeggen een van de maatschappijen verzorgt een directe vlucht tussen twee steden, terwijl de andere maatschappij op dezelfde route een vlucht met één overstap aanbiedt); ook voor indirecte/indirecte vluchten (dat wil zeggen de maatschappijen bieden tussen twee steden een vlucht met één overstap aan) zijn er overlappingen. Deze diverse overlappingen doen zich voor op routes van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Amerika, Afrika, Azië en het Caribisch gebied, en van Continentaal Europa/Ierland naar Noord-Amerika.

Voorts heeft de Commissie gekeken of de slots die de partijen samen hebben op luchthavens waar er overlappingen zijn tussen hun portfolio slots, een belemmering zouden zijn voor concurrenten om hun aanwezigheid op die luchthavens (nl. die van London Heathrow en Manchester) te vestigen of uit te breiden. Zeggenschap over een ruim portfolio slots op drukke luchthavens kan hogere toegangsdrempels opwerpen voor luchtvaartmaatschappijen die op die luchthavens actief willen zijn. Hierdoor zouden dan weer de tarieven voor passagiers kunnen gaan stijgen.

Geen van de overlappende routes levert volgens de commissie mededingingsbezwaren op, ondanks een klein aantal routes met hoge gecombineerde marktaandelen. Dit komt doordat het bij de overlappende routes om ‘directe/indirecte’ overlappingen gaat, en Virgin Atlantic, Delta en Air France–KLM geen nauwe concurrenten zijn en ze nog steeds aanzienlijke concurrentie ondervinden van andere maatschappijen op de routes waar de activiteiten van de beide maatschappijen elkaar overlappen. De kans is klein dat uitbreiding van hun gecombineerd portfolio negatief zal uitpakken voor passagiers op de luchthavens London Heathrow en Manchester.

In juni 2013 had de Commissie al toestemming gegeven voor de transactie waarbij Delta en Virgin Group gezamenlijke zeggenschap over Virgin Atlantic verkregen. Het besluit van vandaag betreft de transactie waarbij Air France–KLM, Delta Air Lines Inc. en Virgin Group gezamenlijke zeggenschap over Virgin Atlantic Limited verkrijgen door de verwerving van aandelen. Tegelijk willen Air France–KLM, Delta en Virgin Group hun bestaande samenwerking voor passagiers- en vrachtvervoer versterken door twee bestaande ‘metal neutral’ joint venture-afspraken — tussen Delta en Air France–KLM en tussen Delta en Virgin Atlantic — te bundelen en uit te breiden. Met deze samenwerkingsafspraken plannen en beheren ze samen capaciteit, tarieven en financiële regelingen tussen luchtvaartmaatschappijen, waarbij alle deelnemende maatschappijen een gelijk aandeel in de winst krijgen.