“Het is écht menens; ik kan never en nooit akkoord gaan met het schandelijke weggooien van 1/5 deel van mijn pensioenaanspraken en roep anderen die er zo over denken zich te melden”, zo laat een boze reisprofessional anoniem onder de pseudoniem ‘Reiscollega’ weten aan de redactie van TravelPro. Sinds eind januari ligt er een officieel bezwaarschrift over de aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot de liquidatie van Reiswerk Pensioenen bij het bestuur van de Stichting Reiswerk Pensioenen, de Geschillencommissie Stichting Reiswerk Pensioenen, de Pensioenfederatie, de Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken.

Reisbranchecollega’s die het ook niet eens zijn met de wijze van liquidatie van Reiswerk Pensioenen en de omzetting naar PGB Pensioenfonds worden door de boze reisprofessional opgeroepen zich te melden door te mailen naar reispensioen@ziggo.nl. ‘Het is van belang dat zoveel mogelijk collega’s protest aantekenen tegen de gang van zaken bij het pensioenfonds in liquidatie en wat mij betreft bij de Nationale Ombudsman en pensioentoezichthouder De Nederlandsche Bank. Wanneer er bot wordt gevangen is er het plan een advocaat in te schakelen.’ Het volledige artikel lees je in TravelPro #08. Daarin vind je ook een interview met Frank Radstake (ANVR) die een uitgebreide toelichting geeft op de veranderingen met betrekking tot de pensioenen. 

Stichting Reiswerk en Stichting Reiswerk Pensioenen zijn verschillende organisaties die niets met elkaar te maken hebben.