KLM verwelkomde in de maand september 2,8% meer passagiers aan boord in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

In september was sprake van een lichte daling van de bezettingsgraad naar 89,7% (-0,4%-punt). Deze daling is het gevolg van een hogere capaciteit stoelkilometers (+2,0% ASK’s) ten opzichte van de vervoersgroei in passagierskilometers (+1,5% RPK’s). De lichte daling was vooral het gevolg van een mix van effecten en een daling van de bezettingsgraad op Europa.

Qua vervoer was er forse groei op Noord- en Zuid-Amerikaanse bestemmingen (+4,4% en +7,9%), terwijl de capaciteit en het vervoer op bestemmingen in Afrika en Azië afnamen.

Transavia zag bij een vrijwel gelijkblijvende capaciteit, een stijging van het vervoer wat resulteerde in een stijging van de bezettingsgraad.