Vanuit verschillende kanten groeit de aandacht over de mogelijkheden omtrent een vaccinatiebewijs, zodat mensen kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn in zijn algemeenheid, maar bijvoorbeeld ook in het kader van reizen. “Er wordt onderzocht op welke wijze dit mogelijk kan worden gemaakt”, dat heeft een persvoorlichter van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport desgevraagd laten weten aan TravelPro.

“Hierin worden ook de eisen die andere landen gaan stellen betrokken. De minister heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over in hoeverre de overheid een rol of verantwoordelijkheid of plicht heeft om te voorkomen dat private partijen eisen dat personen gevaccineerd zijn en welke (juridische) mogelijkheden de overheid hierbij heeft.”

Verder laat de woordvoerder weten dat et RIVM werkt aan een cliëntportaal (gereed vanaf maart 2021) voor het tonen van vaccinatiegegevens waarvoor toegang wordt verleend middels DigiD. “De website toont bij aanvang het vaccinatieoverzicht met welke prik de burger gekregen heeft en wanneer, indien er door de burger toestemming is verleend om deze gegevens met het RIVM te delen.”