De hogesnelheidstrein Eurostar zal gedurende elf maanden niet rijden tussen Amsterdam Centraal en Londen. Daartoe besloot staatssecretaris Heijnen afgelopen vrijdag, omdat het station wordt gerenoveerd. Een duurzaam alternatief ontbreekt tijdens de verbouwing. Daarom wekt het besluit verbazing bij grote werkgevers die duurzaam reizen met de trein stimuleren. De trein naar Londen is voor hen een belangrijk alternatief voor het vliegtuig.

Het besluit van de staatssecretaris om de Eurostar naar Londen voor lange tijd op pauze te zetten wordt door de bedrijven ervaren als een flinke domper. Juist nu de roep naar duurzame alternatieven uit het bedrijfsleven steeds luider klinkt. De trein heeft een enorme potentie voor het vervangen van korte afstandsvluchten. Onduidelijk blijft welke opties worden geboden om de zakelijke reiziger naar Londen een duurzaam alternatief te bieden. Het lijkt erop dat de zakelijker reiziger alleen nog het vliegtuig kan kiezen zodra de werkzaamheden in juni 2024 op Amsterdam Centraal van start gaan. Het is verder niet duidelijk of Rotterdam Centraal een opstappunt blijft. Kortom, de zakelijke reiziger staat in de kou.

De Coalitie Anders Reizen, waarbij ruim 70 grote werkgevers zijn aangesloten, willen de CO2 uitstoot van hun zakelijke mobiliteit drastisch terugdringen. Een van de effectieve maatregelen is het vervangen van vluchten voor de trein op de korte afstanden. Bestemmingen tot 700 kilometer worden door de bedrijven zoveel mogelijk met de trein gereisd. Daar hebben zij hun beleid op afgestemd. De mogelijkheid om betrouwbaar te reizen per trein moet dan wel voorhanden zijn.

De Coalitie Anders Reizen ziet de aangekondigde pauze voor de Eurostar naar Londen als een groot risico. De routines van zakelijke reizigers om de trein te pakken worden zo doorbroken. De Coalitie Anders Reizen roept de staatssecretaris op om breder te kijken hoe de treindienst intact kan blijven en verder uitgebreid kan worden.