KLM heeft als eerste airline ter wereld een passagiersvlucht uitgevoerd (Schiphol – Madrid) waarbij het vliegtuig deels op duurzaam geproduceerde synthetische kerosine heeft gevlogen. Shell die de duurzame kerosine heeft geproduceerd en KLM die de vlucht heeft uitgevoerd hebben de wereldprimeur toegelicht tijdens een internationale conferentie over duurzame synthetische luchtvaartbrandstoffen (SAF) in Den Haag waaraan Europese politici, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van de (luchtvaart)industrie en maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen.

“Ik ben er trots op dat KLM wereldwijd de eerste passagiersvlucht heeft uitgevoerd met bijmenging van synthetische kerosine, geproduceerd uit CO2, water en hernieuwbare energie”, aldus Pieter Elbers (president-directeur KLM). “De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven is een van de grootste uitdagingen in de luchtvaart. Vlootvernieuwing heeft aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, maar de opschaling van de productie en het gebruik van duurzame brandstof zal het grootste verschil maken voor de huidige generatie vliegtuigen. Daarom werken wij al geruime tijd met diverse partners samen om de ontwikkeling van duurzame synthetische kerosine te stimuleren. Deze eerste vlucht op synthetische kerosine laat zien dat het in de praktijk mogelijk is en we voorwaarts kunnen.”

Nederland behoort in Europa tot de kopgroep van landen die de ontwikkeling en toepassing van duurzame luchtvaartbrandstoffen willen aanjagen om de luchtvaart te verduurzamen. Nederland wil de ontwikkeling en toepassing van duurzame luchtvaartbrandstoffen (biobrandstoffen en synthetische kerosine) stimuleren zodat er in Europa in 2050 volledig met duurzame brandstof kan worden gevlogen. De overheid ondersteunt daarvoor verschillende initiatieven om de productie en het gebruik op gang te krijgen, en op te schalen en daarmee mee ook commercieel interessant te maken. Een voorbeeld is de bouw van de eerste Europese fabriek voor duurzame biokerosine in Delfzijl waarvoor SkyNRG samenwerkt met KLM, Schiphol en SHV Energy.

Tijdens de conferentie werd het podium gegeven voor verschillende nieuwe initiatieven en startups. Zo maakte de startup Synkero bekend dat met Port of Amsterdam, Schiphol, KLM en SkyNRG gewerkt wordt aan de realisatie van een commerciële synthetische duurzame kerosinefabriek in de Amsterdamse haven. Het project zoekt daarbij aansluiting bij duurzame initiatieven in het Noordzeekanaalgebied, zoals de vestiging van een waterstoffabriek van 100 megawatt waarbij met duurzame elektriciteit tot 15.000 ton groene waterstof kan worden geproduceerd.

Een ander initiatief is de bouw van een demonstratiefabriek voor duurzame kerosine met afgevangen CO2 uit de lucht als grondstof in Rotterdam. Het initiatief Zenid, waaraan Uniper, Rotterdam The Hague Airport, Climeworks, SkyNRG en Rotterdam The Hague Innovation Airport aan meewerken, zet met een combinatie van innovatieve technologieën in op een CO2-neutrale luchtvaart met duurzame synthetische kerosine.

Verschillende Europese politici, onder wie Eurocommissaris Timmermans, de Duitse verkeersminister Scheuer en zijn Franse collega Djebbari onderstreepten tijdens de conferentie het belang van de ontwikkeling van duurzaam geproduceerde luchtvaartbrandstoffen om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtvaart een goede toekomst te geven.

Verschillende Europese lidstaten hebben tijdens de conferentie laten weten hier werk van te willen maken. In een gemeenschappelijke verklaring geven Nederland, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Finland, Luxemburg en Spanje aan dat herstel van de huidige crisis vanwege de corona-pandemie hand in hand moet gaan met een versnelling van verduurzaming van de luchtvaartsector om de klimaatdoelstellingen te halen en roepen de Europese Commissie op om met een Europese bijmengverplichting te komen. De lidstaten zien de ontwikkeling van duurzame synthetische kerosine naast duurzame biokerosine als een van de meest kansrijke en effectieve manieren om de komende decennia de emissies van de luchtvaart te reduceren.