Na een recordjaar op al haar routes staat Thalys op het punt om de 7,5 miljoen reizigers, sinds januari, te overschrijden. Bovendien staan er in 2019 ook nog nieuwe verbindingen en een gloednieuw design op het op het programma voor de rode hogesnelheidstreinen

Tegen het einde van het jaar verwacht Thalys een toename van het verkeer op haar volledige netwerk met meer dan 5%, ten opzichte van begin 2018. De Nederlandse route bleek dit jaar een belangrijke driver voor Europese handel met een toename van het vervoer met + 6%. Ook de andere Thalysroutes Brussel-Parijs en de Duitse route presteerden goed.

“Onze ambitieuze aanpak om de Europese mobiliteit te stimuleren werpt zijn vruchten af en de vele projecten die we voorbereiden voor volgend jaar zullen deze beweging verder versterken”, legt Agnès Ogier, CEO van Thalys, uit. “Het is de kern van onze missie om een groeiend aantal Europeanen en internationale reizigers de kans te geven zich gemakkelijk te verplaatsen binnen deze regio.”

Met deze missie in het achterhoofd, zullen in 2019 een aantal belangrijke stappen worden gezet. Onder andere nieuwe verbindingen Amsterdam/ Schiphol/ Rotterdam/ Antwerpen/ Brussel/ Roissy-Charles de Gaulle/ Marne-la-vallée waarvan de start van de verkoop op dinsdag 18 december start en waarvoor de eerste ritten plaatsvinden op 31 maart. Er zal tevens een capaciteitsverhoging plaatsvinden van 8% op de Nederlandse route. In de herst van 2019 zal de lancering plaatsvinden van de eerste treinen met een nieuw design. Een ambitieus