De geheel nieuwe ANVR Boekingsmonitor gaat met ingang van winterseizoen 2018 per 1 november de plaats innemen van de ANVR/GfK Travelscan. “Tot nu toe gaf de ANVR met de Travelscan ‘slechts’ een beeld van de marktonwikkelingen binnen de branche. Met de Boekingsmonitor gaan we breder en willen we een beeld geven van de ontwikkelingen binnen de gehele sector”, aldus Frank Oostdam (directeur/voorzitter ANVR).

Nog eenmaal vraagt de ANVR aan haar reisondernemingen om tijdig de juiste boekingscijfers aan te leveren bij GfK, zodat zomer 2018 geheel compleet en goed kan worden afgesloten. Met de nieuw in het leven geroepen ANVR Boekingsmonitor komt dan een einde aan het ‘alleen’ meten onder ANVR-reisondernemingen. Al in 2017 is de ANVR gestart met ook het monitoren van boekingen onder consumenten. De sector verandert, de consument vertoont vaak grillig gedrag en de markt wil weten wat ‘de consument’ doet en wil als het om zijn vakantie gaat. Niet alleen binnen de ANVR, maar sector-breed.

Vanaf november 2018 zal maandelijks uit een panel van 100.000 Nederlanders het boekingsgedrag van 7500 consumenten die een reis hebben geboekt, in kaart worden gebracht. Antwoorden op vragen als: voor welke periode heb je geboekt, naar welke bestemming, gaat het om een zomer- of wintervakantie, naar de zon of de sneeuw, etc. geven reisondernemingen dan veel meer inzage in het boekingsgedrag van de consument. Deze uitkomsten worden jaarlijks aangevuld met actuele vragen over bijvoorbeeld de reisduur, bestedingen, soort vakantie, wijze van boeken, etc.

De ANVR startte een tender waarbij verschillende bedrijven voorstellen hebben gedaan. “GfK, waarmee de ANVR figuurlijk en letterlijk al een geschiedenis heeft opgebouwd, kwam als meest flexibel en economisch voordeligste uit de bus. Samen met GfK willen we dus het boekingsgedrag van de consument monitoren en de ontwikkelingen daarbij volgen”, aldus Frank Oostdam (directeur/voorzitter ANVR).