Wat mij vaak bevreemd is dat als er gestaakt gaat worden de consumenten daarvan vervolgens de dupe zijn en de werkgevers dit op hun beurt weer als argument gebruiken om de stakingen via de rechter te laten verbieden.

Blij verrast ben ik dan ook over de actie van de politie die besloten heeft om minder bonnen uit te schrijven of ons erop te wijzen dat de snelheidscontroles betwistbaar zijn.

Maar in de reisbranche ligt dat anders, of het nu de veiligheidsmedewerkers van Schiphol zijn of de piloten van tal maatschappijen, al hun acties leiden tot vertragingen voor de passagiers.

Waarom zijn de bonden zo weinig creatief dat ze niet in staat zijn om publieksvriendelijke acties te bedenken? Of hopen de stakers op deze wijze de getroffen passagiers het leven zo zuur te maken dat deze vervolgens op hun beurt weer de bedrijven zullen gaan aanspreken om meer loon te geven of betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen?

In dat laatste geloof ik niet echt en de gefrustreerde reiziger zal toch eerst zijn boosheid richten op de stakende werknemer.

En dat terwijl er best begrip is voor de wensen van deze werknemers, immers een redelijk salaris en goede arbeidsomstandigheden vallen wel in de smaak.

Maar je kunt ook overdrijven zoals we bij Air France met regelmaat zien, erg zonde voor alle inzet van onze KLM-ers en zelfs zo beschadigend dat de winstgevendheid van de onderneming deuken oploopt.

Dus bonden, wees wat meer creatief en bedenk eens wat aardige acties.

Mr. Benno Friedberg
Advocaat

Friedberg & Mahn
advocaten.mediators