Waar het Calamiteitenfonds bij vastgestelde calamiteiten de extra kosten betaalt die ontstaan doordat een reis wordt aangepast of wordt afgebroken, daar doet het fonds dat niet wanneer dit gebeurt door het coronavirus. Dat bevestigt Erik Jan Reuver (directeur Calamiteitenfonds) desgevraagd aan TravelPro. Reuver laat weten dat het ook niet ter discussie staat.

Het Calamiteitenfonds kreeg sinds de uitbraak van het coronavirus al meerdere vragen over de garantieregeling van het fonds als het gaat om ziektes/epidemieën, maar voor ziektes bestaat geen dekking ondanks dat het de missie van de organisatie is om de reiziger te ontzorgen door de extra kosten te betalen die ontstaan bij een mogelijke calamiteit op reis. “De aangesloten reisorganisatie kan er gerust op zijn dat haar reiziger, zonder financiële consequenties weer naar huis terug kan keren”, zo staat te lezen op de website van het Calamiteitenfonds.

Bij het opstellen van de regeling van het fonds in 1999 is er bewust voor gekozen om objectieve criteria vast te stellen op basis waarvan uitkeringen kunnen worden gedaan. Gekozen is voor molestsituaties of natuurrampen met als gevolg hetzij gevaar voor persoon en goed van de consument hetzij aangetaste infrastructuur.

Reizigers die onverhoopt tijdens de vakantie ziek worden vallen onder het regime van hun reisverzekering of ziektekostenverzekering. Het Calamiteitenfonds kan hen niet verder te helpen (en is hier ook niet voor ingericht).

Het Calamiteitenfonds doet nooit uitkering voor nog niet aangevangen reizen. Ook niet wanneer wel sprake is van een natuurramp of molest op de geboekte reisbestemming. Dit principe staat niet ter discussie. Met ziekte als grondslag voor een calamiteit zullen derhalve ook meer annuleringen ontstaan op kosten van de (reis)organisator

Bij de oprichting van het fonds is wel bekeken of het mogelijk was om mens- en dierziektes onder de garantie te brengen. Dat bleek niet mogelijk, onder andere door het volgende:

  • De door de (lokale) overheid genomen maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen kunnen een belemmering zijn. Het aanpassen van een reis is hierdoor niet (zonder meer) mogelijk. Alleen dekking bieden op reisbeperkende maatregelen van overheden wekt verwarring op.
  • Klanten die in het gebied zijn kunnen al besmet zijn. Het Calamiteitenfonds is niet de organisatie die kan beslissen over repatriëring van mogelijk zieke klanten. Dat is een taak van de overheid. De overheid ter plaatse kan repatriëring tegenhouden, het kan immers de verspreiding van een ziekte (zoals het Coronavirus) bevorderen.
  • Ook speelt mee dat het Calamiteitenfonds niet voor elke individuele reiziger apart een besluit kan nemen. Een besluit van het fonds is bindend voor alle reizigers ter plaatse.
    Al zieke personen