Reizigers hebben het recht om een geboekte pakketreis kosteloos te annuleren als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis. Dat staat in artikel 7:509 lid 3 Burgerlijk Wetboek en is tevens terug te vinden in de ANVR Reisvoorwaarden (artikel 9.9).

“In de wet op de pakketreizen wordt aandacht besteed aan de situatie dat de pakketreisovereenkomst niet of niet ongewijzigd kan worden uitgevoerd door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis. Zowel de (reis)organisator als de reiziger kunnen in sommige situaties de reisovereenkomst beëindigen/annuleren”, zo laat de ANVR haar leden weten op haar website.

Ook de organisator van een reis heeft het recht om de pakketreisovereenkomst te beëindigen (onder verplichting de vooruitbetaalde reisgelden dan terug te betalen) als hij niet kan uitvoeren ten gevolge van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. De organisator moet de reiziger voor het begin van de reis hierover informeren. De organisator is dan geen schadevergoeding verschuldigd (artikel 7:509 lid 5 BW). Het kan ook nodig zijn om de reis aan te passen (in de wet nader uitgewerkt in artikel 7:508 en 510 lid 6 BW ) als de pakketreis deels niet uitgevoerd kan worden ten gevolge van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Lees ook: Geen geld terug als vakantie wordt onderbroken: Calamiteitenfonds dekt coronavirus niet.

Wat als  je reizigers hebt die bijvoorbeeld pas in april 2020 naar een gebied gaan waar nu maatregelen zijn genomen tegen het Corona-virus? “De vraag is of die reizigers nu al kunnen opzeggen. Bij opzegging op dit moment gaat de reiziger er nu al vanuit dat de organisator zijn afspraken t.z.t. niet kan nakomen en geen geschikte alternatieven kan bieden. Dat is uiteraard nu nog niet vast te stellen. Een dergelijke opzegging door de reiziger vinden wij dan ook erg voorbarig. De reiziger kan uiteraard wel annuleren, maar dan tegen de geldende annuleringskosten. Het is uiteraard niet zo dat je als organisator de reiziger tot een dag voor vertrek in onzekerheid kan laten. Wanneer wel/niet kosteloos kan worden geannuleerd  per geval afhankelijk. Het is dus zeker verstandig om in overleg met de reiziger vroegtijdig te zoeken naar alternatieven; dat geeft een geruststelling bij de reiziger en ook zekerheid voor de organisator.”

Als het niet kunnen uitvoeren van gedeeltes van de reis aanzienlijke gevolgen heeft en de organisator geen alternatieven aanbiedt dan wel de reiziger die afwijst heeft de reiziger in voorkomend geval recht op een prijsverlaging, maar de reiziger kan ook besluiten kosteloos te beëindigen (annuleren). Als organisator heb je het recht om de reisovereenkomst aan te passen als het gaat om onbeduidende wijzigingen (artikel 7:508 lid 1 BW en artikel 5.1 ANVR Reisvoorwaarden). Wat onbeduidende wijzigingen zijn, staat niet precies in de wet maar kijk hiervoor naar de artikelen 5.2 en 7.2 in de ANVR Reisvoorwaarden. Let wel: de vraag of een reiziger een wijziging moet accepteren of niet, hangt van de omstandigheden af en is niet altijd eenvoudig te beantwoorden.

Lees hier alle door de ANVR uitgewerkte punten met betrekking tot het coronavirus.

Als de reis nog niet is aangevangen doet de organisator er volgens de ANVR verstandig aan om zo snel mogelijk met de reiziger in contact te treden om alternatieven te bespreken. “Reisorganisatoren kunnen hun reizen dan aanpassen (of verplaatsen) naar gebieden, waar geen problemen zijn (groen) of waar met de nodige voorzorgsmaatregelen de vakantie alsnog kan worden uitgevoerd (geel). Indien dit leidt tot de conclusie dat de problemen ter plaatse aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis, kan zowel de reisorganisator als de reiziger kosteloos annuleren zonder dat de reiziger recht heeft op een schadevergoeding. Voor het vaste land van China (m.u.v. Hongkong en Macau) is het reisadvies ‘oranje’ en is ons advies om reizigers kosteloos te laten annuleren”, aldus de ANVR.