Joost Romeijn heeft tijdens een afscheidsdiner de gouden ANVR-speld ontvangen van het ANVR-bestuur als blijk van waardering voor zijn verdiensten voor de ANVR in de afgelopen jaren.

Op het ANVR-Congres in Portugal afgelopen november werd het vertrek van Romeijn al officieel aangekondigd. Na een periode van zeventien jaar enthousiast en met veel kennis van zaken bestuursfuncties te hebben vervuld (sinds 2003 in het VRO-bestuur van de reisorganisaties en vervolgens in 2005 in het federatiebestuur van de ANVR, waarvan een aantal jaren als vice-voorzitter) vindt Romeijn het nu tijd dat een ander zijn plaats inneemt. De ANVR laat weten: “Wij, de ANVR en haar reisondernemers, zijn Joost enorm veel dank verschuldigd, omdat mede door zijn inbreng de ANVR nog verder is geprofessionaliseerd.”

Begin dit jaar zijn met Diederik Banken (BCD Travel), Marjon Kaper (ANWB reizen) en Don Kaspers (D-rt groep) de nieuwe bestuursleden benoemd. Daarnaast bestaat het bestuur uit Arjan Kers (TUI Nederland), Hans de Wilde (Tenzing Travel), Werner van Disseldorp (Disma Reizen), Jeroen Martron (Airtrade) en voorzitter Frank Oostdam (ANVR).