BreakingNieuws

Van der Poel dagvaardt TravelPro

Van der Poel heeft bij monde van zijn advocaat aan onze advocaat Benno Friedberg laten weten een kort geding te starten tegen TravelPro vanwege het voorwoord ‘Poel des Verderfs’ dat afgelopen woensdag in TravelPro verscheen. “We zien de dagvaarding met veel vertrouwen tegemoet”, aldus Tom van Apeldoorn, hoofdredacteur TravelPro. “Zeker in een opiniërend stuk als mijn voorwoord ga ik er vanuit dat de vrijheid van meningsuiting in ons land gewaarborgd is. Wat mij wel bevreemd is dat Van der Poel blijkbaar wel geld heeft voor een advocaat, maar dit geld niet gebruikt om de gedupeerden van Hellas Travel schadeloos te stellen. Daarnaast hebben wij Van der Poel meerdere malen de gelegenheid gegeven zijn verhaal te komen doen, maar hier is hij tot op heden nog niet op ingegaan. Ik hoop echter dat hij alsnog op de uitnodiging in gaat, zodat hij onze lezers kan vertellen wat er echt gebeurd is.”

Wij willen onze lezers niet onthouden wat hierin vooraf ging en daarom staat hieronder een weergave  van de correspondentie met de advocaat van Van der Poel. Onderstaande brief ontvingen wij afgelopen woensdag van de advocaat van Van der Poel. Tom reageert op elk argument dat wordt aangehaald. Deze reactie staat in het cursief. Voorafgaand aan deze brief kreeg Tom een bericht waarin het voorwoord ‘Poel des Verderfs’ omschreven wordt als “tendentieus, suggestief en vol onjuistheden en derhalve bijzonder schadelijk voor cliënt, de heer Rob van der Poel”, met de eis dit artikel te verwijderen. Hierop is gereageerd door Tom van Apeldoorn dat het hier gaat om een opiniërend stuk en er wordt aangegeven dat er wel degelijk contact is gezocht met Van der Poel.

Hieronder de brief dat wij ontvingen op woensdag 22 juli jl. van de advocaat van Van der Poel. De reactie van Tom van Apeldoorn is cursief.

Wat ik in deze fase graag zou willen weten is waaruit volgens uw cliënt zou moeten blijken dat het om een “opinie” gaat. Ik veronderstel als aan u bekend dat zelfs aan het geven van een opinie journalistieke beperkingen zijn. In ieder geval geeft dit niemand een “vrijbriefje” om onrechtmatige/schadelijke uitingen te doen jegens een persoon.

TravelPro: Het voorwoord is sinds jaar en dag bekend in de branche als mijn persoonlijke kijk op de branche, in het voorwoord kijk ik kritisch, sarcastisch en met hier en daar wat humor naar de reisbranche.

Op bijgevoegde link kunt u een overzicht zien van mijn voorwoorden, dit overzicht en de diversiteit aan gekozen onderwerpen maakt mijn inziens meer dan duidelijk waar mijn voorwoord voor staat.
Een discussie over mijn manier van opiniërend schrijven voer ik regelmatig met vakgenoten

https://www.travelpro.nl/weblog/

Verder is het van belang te weten waarom (tendentieus) gekozen is voor het kopje “Poel des Verderf” (refererend aan de achternaam van cliënt) .

TravelPro: Een goede kop is onontbeerlijk bij een goed voorwoord, deze kop vind ik persoonlijk buitengewoon goed en creatief gekozen.

Voorts suggereert uw cliënt dat mijn cliënt “gevlucht zou zijn naar Miami”, hetgeen volkomen onjuist is.
In ieder geval wordt gesuggereerd dat mijn cliënt met “zeven miljoen euro’s gevlucht zou zijn”.

TravelPro: Ik suggereer niets ik stel vast dat er 7 miljoen schade is gemaakt en Dhr van der Poel niet bereikbaar was maar in Florida bleek te bivakkeren. Mijn keuze om het woord gevlucht te gebruiken ligt daarom voor de hand, als u dat wenst wil ik het wel vervangen door „plotsklaps vertrokken”. De suggestie dat Dhr van der Poel met 7 miljoen vertrokken is laat ik voor wat hij is, het is aan uw eigen creativiteit hoe u een en ander interpreteert.

Ik breng uw cliënt in herinnering dat het faillissement van Olympia door de curator is afgewikkeld waarbij op geen enkele wijze gezegd is geworden dat cliënt met “zeven miljoen euro’s gevlucht is naar Miami en daar van de zon aan het genieten was”.

TravelPro: Hier boven reeds beantwoord, met de toevoeging dat ik er vanuit mag gaan dat Dhr van der Poel van het weer in Florida genoten heeft.

Voorts haalt uw cliënt de “Ibiza-kwestie” aan die mislukt zou zijn en daarmee suggererend dat ook daarbij cliënt “iets onoorbaar zou hebben gedaan“ terwijl daarvan geen sprake was/is en zeer zeker niet van een faillissement.

TravelPro: Ik suggereer hier niks over in mijn voorwoord, geen idee waar u dit leest.

Ook in zijn “opinie” over de recentste verwikkelingen suggereert uw cliënt dat Hellas Travel (dus de heer Rob van der Poel) “met het geld van de passagiers ervandoor zou zijn gegaan” en/of dat die gelden voor andere doelen zou zijn gebruikt. Ook dit is volkomen bezijden de waarheid.

TravelPro: “De kans is groot dat de 350 gedupeerden naar hun geld kunnen fluiten. Alle betrokken partijen wijzen met hun vingertjes naar elkaar als het gaat om de geleden schade. Het lijkt mij duidelijk Hellas Travel heeft de ticket gelden geïncasseerd dus moet de consument schadeloos stellen. Dat gaat lastig worden Rob communiceert alleen via de mail van zijn advocaat. Je zou denken dat hij wat te verbergen heeft”, geciteerd uit het voorwoord. Ik lees hier iets totaal anders.

Gezien het vorenstaande is dus ook onjuist dat cliënt “twee faillissementen” op zijn naam zou hebben.

TravelPro: Zal ik dat dan vervangen door 3 mislukte bedrijfsactiviteiten? Ik heb M2000 maar niet genoemd dat is wel erg recent.

Op de overige suggestieve en tendentieuze punten in het artikel, zal ik zo nodig in mijn dagvaarding ingaan.

TravelPro: Die zie ik en mijn lezers met belangstelling tegemoet.

Verder nodig ik uw client nog steeds van harte uit om onduidelijkheden die zijn ontstaan aangaande Hellas Travel in ons blad toe te lichten.

© 2015, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.

Reageer met Facebook:

Reacties:

Vorige bericht

Personal Touch Travel bij NOS Journaal

Volgende bericht

Google investeert in Secret Escapes

Auteur

Aniek de Kort

Aniek de Kort