De vakbondsdelegatie die de pilotengemeenschap van Brussels Airlines vertegenwoordigt zijn er nog niet uitgekomen met Brussels Airlines, waardoor na maandag jl. ook vandaag ernstige vluchtverstoringen te verwachten voor passagiers die van, op of via Brussels Airport vliegen.

De vakbondsdelegatie riep eerder al op tot stakingsacties, die gevolgen hebben voor meer dan 60.000 passagiers – vakantiegangers, pendelaars en zakenreizigers. Informatie over de vluchten is beschikbaar op brusselsairlines.com en zal continu worden bijgewerkt. Brussels Airlines laat weten dat het ten zeerste betreurt dat de stakingsacties van de piloten de vluchtactiviteiten ernstig verstoren.

De staking zal een impact hebben op vluchten van Brussels Airlines van en naar Brussel. Maandag jl. betrof het 278 vluchten met 34.000 passagiers van en naar Brussel en vandaag gaat het om 279 vluchten met 29.000 geboekte passagiers.

“Ondanks het feit dat we er alles aan doen om de ongemakken voor onze passagiers tot een minimum te beperken, heeft de staking een ernstige impact op de reisplannen van onze klanten, waarvoor we ons oprecht willen verontschuldigen. We hebben zoveel mogelijk personeel gemobiliseerd en de capaciteit van ons Service Center uitgebreid om onze klanten zoveel mogelijk te helpen bij het omboeken”, legt Thibault Demoulin, Chief Operating Officer van Brussels Airlines, uit. “Vanuit het standpunt van Brussels Airlines is de staking onbegrijpelijk, aangezien het bedrijf de vakbondsdelegatie voor de cockpit een aanzienlijk bod heeft gedaan”, vervolgt Demoulin.

Passagiers die een vlucht geboekt hebben kunnen hun vlucht kosteloos herboeken of hun reservering kosteloos annuleren met volledige terugbetaling. Passagiers die gestrand zijn op hun bestemming zullen maximale zorg worden aangeboden zoals hotelaccommodatie, alternatieve reismogelijkheden op Brussels Airlines, luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Groep of andere beschikbare luchtvaartmaatschappijen.

Klanten die hun contactgegevens hebben doorgegeven, zullen door Brussels Airlines via sms en e-mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan hun vlucht. Brussels Airlines raadt alle klanten met een reservatie binnen de stakingsperiode aan om de status van hun vlucht te controleren via brusselsairlines.com alvorens naar de luchthaven te komen. In geval van annulering van de vlucht raadt Brussels Airlines aan niet naar de luchthaven te komen maar contact op te nemen met het Brussels Airlines Service Center of, indien de vlucht geboekt werd via een (online) reisbureau, contact op te nemen met hun agentschap.

Een eerste voorstel van een flexibel compensatieplan, dat voorzag in een verhoging van 3% van het maandelijkse brutosalaris van de piloot vanaf 1 januari 2019 en nog eens 3% vanaf 2020 als er geen groei zou zijn, werd door de piloten afgewezen.

Om de onderhandelingen een nieuwe kans te geven, heeft de directie van Brussels Airlines vandaag een nieuw voorstel gedaan aan haar piloten. Immers, na de laatste gesprekken tussen de directie van Brussels Airlines, vakbondsvertegenwoordigers en piloten, kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat de laatste weken en maanden de focus in de onderhandelingen te veel lag op loonsverhoging in plaats van op de verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven, wat de voornaamste zorg van de pilotengemeenschap lijkt te zijn.

Het doel was nu de reeds opgerichte werkgroep vliegtijd/diensttijd (werklast) te versterken om met concrete voorstellen te komen. Op basis van de ontvangen feedback heeft het management besloten extra middelen in deze werkgroep in te zetten en een deel van de geplande middelen toe te wijzen aan de verbetering van roosters en vakantieplanning.

Het management van Brussels Airlines stelde voor om een concrete planning op te stellen met een opsomming van alle initiatieven, om het proces te versnellen. Om de uitvoeringsperiode van een nieuw overeen te komen voorstel te bestrijken, wordt gewerkt aan tussentijdse compenserende maatregelen, die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

“We betreuren ten zeerste de afwijzing van ons nieuwe aanbod, dat  focust op de belangrijkste zorg van onze piloten – een beter evenwicht tussen werk- en privéleven. We weten dat dit voor hen het belangrijkste is”, legt Christina Foerster, CEO van Brussels Airlines, uit. “We maken ons ook zorgen over het proces, aangezien onze sociale partners een staking hebben aangekondigd nog voordat de nieuwe bemiddelingsprocedure van start is gegaan. Het spreekt voor zich dat we open blijven staan voor een transparante en constructieve dialoog, aangezien we blijven streven naar een oplossing die enerzijds tegemoetkomt aan de zorgen van onze piloten en anderzijds de toekomst van ons bedrijf niet op het spel zet. De vakbondsdelegatie blijft dezelfde twaalf punten voorstellen, wat neerkomt op een totale kostprijsverhoging van 25% voor de onderneming. Het zou onverantwoord zijn voor de toekomst van ons bedrijf en de 3900 medewerkers om dit te accepteren.”