De curatoren van het failliete OAD Reizen (Dignus Meulenberg en Jeroen Stekelenburg) hebben vandaag formeel hun dagvaarding tegen de Rabobank aangebracht bij de Rechtbank Midden Nederland (Utrecht). Voor de familie Ter Haar een flinke stap in wat de grootste rechtszaak in de Nederlandse reiswereld wordt genoemd.

“De voormalig aandeelhouders zullen nu om schorsing en heropening van de zaak vragen, waardoor deze nu dan ook formeel door de oud-aandeelhouders mag worden gevoerd namens alle schuldeisers. Daarmee is tegemoetgekomen aan de eerdere uitspraak van deze zelfde rechtbank dat aandeelhouders geen claimrecht hadden en kan eindelijk begonnen worden met de inhoudelijke beoordeling van deze zaak”, zo laat een woordvoerder van de familie Ter Haar weten aan TravelPro.

Het werd halverwege juli al bekend dat de curatoren zouden stoppen met procederen namens de oud-aandeelhouders tegen Rabobank. Volgens de voormalig aandeelhouders en de curatoren niet omdat ze geen kans meer zagen. “Zo’n rechtszaak is enorm kostbaar, de uitkomst is ongewis en bij een voor de curatoren ongunstige uitspraak wordt de boedel ook nog eens veroordeeld in de kosten van de procedure. Dat vinden de curatoren niet in het belang van de crediteuren in het faillissement van OAD Reizen”, aldus de curatoren afgelopen zomer.

De familie Ter Haar heeft zich met deze overeenkomst verplicht om op eigen kosten tegen de Rabobank te gaan procederen. Mocht die procedure leiden tot de toekenning van een schadebedrag, dan vloeit daarvan, onder aftrek van de gemaakte kosten, een substantieel deel in de boedel van Oad.

De woordvoerder van de familie Ter Haar laat nogmaals weten dat volgens hen de Rabobank “eigenlijk helemaal niet zoveel zekerheden mocht stellen, geen recht had om extra kapitaaleis te vragen,  alle zes oplossingen met opzet frustreerde, maar dat er ondanks genoemde wél tijdig een akkoord was en aan alle rigide voorwaarden van Rabobank voldaan”, waarbij hij onder andere verwijst naar de getekende verklaringen van de Twentse investeerders en de huidig minister van defensie Ank Bijleveld.