Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzocht de gevolgen van betalen naar gebruik (BnG) voor autoreizen naar het buitenland. BnG wordt in 2030 ingevoerd. Zowel de afgelegde afstand in Nederland als in het buitenland wordt belast.

BnG kan het autogebruik van Nederlandse auto’s in het buitenland verminderen, maar de exacte impact is onbekend. Mensen zullen minder vaak naar het buitenland reizen, kortere afstanden afleggen of ander vervoer kiezen.

Bij een overstap naar vliegreizen stijgt meestal de CO2-uitstoot per reis volgens het KiM. Andere gedragsveranderingen kunnen echter de CO2-uitstoot per reis verlagen. Het netto-effect van BnG op CO2-emissies bij buitenlandse verplaatsingen is niet ingeschat.

Bij BnG kunnen mensen minder vaak naar het buitenland gaan, kortere routes nemen of ander vervoer kiezen. Als de BnG-heffing afhangt van voertuigkenmerken, kan men kiezen voor een auto met een lager tarief. Sommigen zullen niets veranderen. De financiële impact van BnG verschilt per persoon.

Veel gedragsveranderingen verminderen CO2-uitstoot. Alleen de overstap van auto naar vliegtuig verhoogt de CO2-uitstoot. Een vliegvakantie stoot ongeveer 60% meer CO2 uit dan een autovakantie met 3,4 personen. Gemiddeld is de CO2-uitstoot van een vliegvakantie 3 keer hoger dan die van een autovakantie naar het buitenland. De overheid kan vliegen ontmoedigen met hogere vliegbelasting.

Het KiM kon niet inschatten hoe BnG het gedrag met betrekking tot buitenlandse verplaatsingen zal beïnvloeden en het netto CO2-effect. Informatie ontbreekt over gedragsaanpassingen. De relevantie van buitenlandse verplaatsingen voor BnG en de kosten van aanvullend onderzoek zijn onduidelijk.