De pensioenpremie blijft stijgen voor reisprofessionals, de pensioenrichtleeftijd ging van 65 naar 67 jaar en het opbouwpercentage is met bijna 11% gedaald naar 1,6%. “Je betaalt (veel) meer voor (flink) minder, waar je ook nog korter gebruik van mag maken”, zo bevestigt Frank Radstake (ANVR) nogmaals in zijn column op PensioenPro wat hij eerder al liet weten na overleg met vakbonden in november jl.

“En dat mag ik dan uitleggen aan de medewerkers van reisbureaus en touroperators van nu: dat volgend jaar én de premie nog verder gaat stijgen én over een paar jaar die pensioenaanspraken, waarvoor ze nu meer betalen, wél gewoon gaan worden gekort. Zij willen vast graag weten, of daar niet iets aan gedaan had kunnen worden.

Volgens Radstake is het ellendig dat er een politiek spelletje wordt gemaakt van het pensioenakkoord. “Over de rug van de werkenden en gepensioneerden, die de komende jaren geconfronteerd gaan worden met soms flinke (weliswaar uitgesmeerde) kortingen. Dat is helaas niet anders voor de mensen die verplicht pensioen opbouwen bij Reiswerk Pensioenen, het pensioenfonds voor de reisbranche.”

Eind november liet Radstake weten dat de ANVR met de vakbonden afspraken heeft gemaakt om de gesprekken om het reispensioen te moderniseren (die ruim vijf maanden hebben stil gelegen) nieuw leven in te blazen. “We moeten er echt voor 1 juli 2019 uit zijn, zodat een nieuwe pensioenregeling voor reisprofessionals met ingang van 1 januari 2020 kan worden uitgevoerd. De ANVR gaat er vanuit dat we als werkgevers in de reisbranche – anders dan op landelijk niveau – wel goede afspraken kunnen maken met de vakbonden”, zegt Radstake.

Radstake verwacht dat de aanspraken van reisprofessionals over een paar jaar serieus gekort gaan worden. “Behalve als er alsnog een politiek konijn uit de hoge hoed wordt getoverd, als de pensioenpremies naar bijna 30% stijgen en/of de beleggingen op spectaculaire wijze voor verbetering zorgen.” Lees de volledige column op PensioenPro.