“In het nu bijna afgelopen jaar is de pensioenopbouw (hoeveel pensioen je later krijgt) voor reisprofessionals al met ruim 11% gedaald. Dat terwijl de kosten van pensioen, de te betalen pensioenpremie, gelijk is gebleven. En ook in 2019 zal ofwel de pensioenopbouw nog verder dalen, of de pensioenpremie nog verder stijgen. Geen heel aantrekkelijk vooruitzicht”, aldus Frank Radstake, namens de ANVR pensioenonderhandelaar.

De gesprekken tussen sociale partners op landelijk niveau om te komen tot een nieuw pensioenstelsel (definitief?) zijn gisteren vastgelopen. Met name de eisen van de vakbonden aangaande aanpassing van rekenrente, aanpassing van de AOW-leeftijd en het verplichten van pensioen voor zzp-ers lijken de belangrijkste struikelblokken te zijn geweest. Dat betekent dat er vooralsnog geen veranderingen komen aan het pensioenstelsel.

De ANVR is al een aantal jaren met FNV, CNV Vakmensen en Vakbond de Unie in gesprek om te komen tot een nieuwe pensioenregeling voor reisprofessionals. Daarbij was het gebrek aan voortgang in de lopende landelijke onderhandelingen steeds een sta-in-de-weg. “De noodzaak om het reispensioen te hervormen is dringender dan ooit”, aldus Radstake.

Inmiddels heeft de ANVR met de vakbonden afspraken gemaakt om de gesprekken om het reispensioen te moderniseren (die ruim 5 maanden hebben stil gelegen) nieuw leven in te blazen. “We moeten er echt voor 1 juli 2019 uit zijn, zodat een nieuwe pensioenregeling voor reisprofessionals met ingang van 1 januari 2020 kan worden uitgevoerd. De ANVR gaat er vanuit dat we als werkgevers in de reisbranche – anders dan op landelijk niveau – wel goede afspraken kunnen maken met de vakbonden”, zegt Radstake.