De bewindvoerder van Thomas Cook Nederland B.V. maakt bekend dat zij de Rechtbank van Amsterdam heeft gevraagd de surseance van betaling die op woensdag 25 september werd verleend, om te zetten in faillissement. De rechtbank heeft hierin toegestemd, en de bewindvoerder, mr. Hanneke De Coninck-Smolders, benoemd tot curator.

In de afgelopen week hebben het management en de bewindvoerder naarstig gezocht naar mogelijkheden voor Thomas Cook Nederland om zelfstandig of in samenwerking met Thomas Cook- in andere Europese landen verder te gaan. Helaas bleken die mogelijkheden er op korte termijn niet te zijn, waardoor geen andere keus restte dan faillissement aan te vragen voor de Nederlandse organisatie.

Voor de circa tweehonderd medewerkers van Thomas Cook Nederland is collectief ontslag aangevraagd. In de komende weken zal de curator in gesprek gaan met potentiële kopers voor Thomas Cook Nederland of onderdelen daarvan. Er hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld.