Nieuws

Zorgen bij Europees Parlement na Cook-drama: betere bescherming tegen airline faillissementen gewenst

Deel dit artikel

In een resolutie die donderdag is aangenomen, uiten de leden van het Europees Parlement hun bezorgdheid over de gevolgen naar aanleiding van het faillissement van Thomas Cook waaronder het verlies van duizenden banen, de moeilijkheden voor het MKB en de schade aan de toeristische sector. Daarnaast hamert de commissie op een betere bescherming voor consumenten bij faillissementen van luchtvaartmaatschappijen.

Regeringen zouden onder meer het Europees Sociaal Fonds moeten gebruiken om ontslagen werknemers en bedrijven te helpen die schade hebben geleden door de ineenstorting van de reisgroep. Daarnaast zou de Commissie EU-instrumenten moeten vinden die de schade voor de sector kunnen compenseren, aldus de leden van het Europees Parleemnt. De Commissie en de lidstaten moeten er eveneens voor zorgen dat werknemers die door insolventie worden getroffen, verzekerd zijn van hun verdiende loon en pensioenuitkeringen.

De leden van het Europees Parlement wijzen erop dat sinds 2017 32 luchtvaartmaatschappijen failliet zijn gegaan en willen dat de Commissie beoordeelt of er nieuwe maatregelen nodig zijn om dergelijke situaties te voorkomen. De redenen die ertoe hebben geleid dat Thomas Cook failliet is gegaan, moeten worden bestudeerd, zo zeggen de leden van het Europees Parlement, waarbij zij erop wijzen dat de Britse autoriteiten al op de hoogte waren van de financiële situatie van het bedrijf en dat de regels kunnen worden gewijzigd om de financiële situatie van luchtvaartmaatschappijen beter te kunnen volgen. Als laatste redmiddel zou staatssteun kunnen worden overwogen om de negatieve economische gevolgen te verzachten, zo voegen zij eraan toe.

Om de bescherming van de consument in geval van faillissement te verbeteren, moeten er passages inzake garantiefondsen/-regelingen voor luchtvaartmaatschappijen of verzekeringscontracten worden opgenomen in de EU-regels. Deze worden momenteel herzien in afwachting van de afronding van het standpunt van de lidstaten.

Tot slot benadrukken de leden van het Europees Parlement dat de toeristische sector, die ernstige schade heeft geleden als gevolg van de ineenstorting van Thomas Cook, meer dan 10% van het totale BBP van de EU genereert en een stimulans vormt voor andere sectoren. De toeristische sector moet volgens de COmmissie dan ook worden opgenomen in de prioriteiten van de Commissie en een begrotingslijn krijgen in de volgende EU-begroting.


Deel dit artikel
Vorige bericht

Drie nieuwe bestemmingen voor KLM deze winter

Volgende bericht

ECTAA verheugt over oproep Europees Parlement tot betere bescherming consument tegen faillissementen airlines

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.