Stef Blok geeft aan zich nauw betrokken te voelen bij en leeft mee met de ondernemers in de reissector. Er ligt in deze nooit-eerder-voorgekomen situatie een ongekende verantwoordelijkheid bij de reisorganisaties, omdat -zoals Blok aangeeft- “we lastige en verstandige maatregelen moeten nemen voor reizigers. Als partner werken we samen voor de reizigers wereldwijd.” Blok spreekt zijn waardering uit voor iedereen die dag en nacht bezig is om Nederlandse reizigers wereldwijd te helpen en te informeren.

Ondernemers in de reissector worden zwaar getroffen door alle beperkingen die er zijn in verband met Corona, waardoor reeds geboekte vakanties moeten worden omgeboekt naar een later tijdstip of geannuleerd. Uiteraard wil en moet de sector zijn steentje bijdragen aan het indammen van dit virus. Maar, aldus Oostdam, “ik wil ook niet dat vele bedrijven met cashflow problemen te maken krijgen. Daarom heeft de sector samen met SGR de ‘Corona-voucher’ ontwikkeld. Reisondernemingen vragen reizigers nu begrip te hebben voor deze nieuwe situatie en om de reis om te boeken of de ‘Corona-voucher’ te accepteren, zodat zij op een later tijdstip hun gewenste vakantie kunnen beleven.”

“Naast de maatregel waarvan bedrijven gebruik kunnen maken om werktijdverkorting aan te vragen, wil ik de overheid oproepen met aanvullende, substantiële, sectorspecifieke financiële maatregelen de reissector te steunen”, aldus Oostdam die dit heeft toegelicht in het gesprek met Stef Blok. De minister heeft toegezegd de situatie van de reissector onder de aandacht te brengen van zijn collega’s in het kabinet.

Met JouwWeb.nl kun je als kleine ondernemer of hobbyist zelf een professionele website maken, inclusief domeinnaam en mailbox voor slechts € 8,- per maand. De dienst is gratis uit te proberen met het gratis pakket.