De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de steeds toenemende onlusten in Egypte op 30 januari 2011 een calamiteit voor geheel Egypte vastgesteld. Hierdoor is een uitkeringsvatbare situatie ontstaan in verband met gevaar voor persoon en/of goed met ingang van 30 januari 2011 voor die delen van Egypte waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Calamiteit in de zin van de regeling voor geheel Egypte met ingang van 30 januari 2011
Zo lang de uitkeringsvatbare situatie voortduurt mogen er geen reizen met garantie van het Calamiteitenfonds worden uitgevoerd. Bovendien kunnen, zo lang de uitkeringsvatbare situatie voortduurt, geen nieuwe reizen met garantie worden geboekt tenzij die reizen later moeten beginnen dan 30 dagen na boekingsdatum. 


Meer informatie is te vinden op de website van het Calamiteitenfonds.