Een vlucht reserveren, een weekendje weg, of op die regenachtige zondagmiddag toch maar die last minute boeken naar de zon. U kunt alles vanuit uw luie stoel online regelen: van boeking tot factuur tot betaling. Gemak dient de mens. Staat u er echter weleens bij stil dat u met hetzelfde gemak uw persoonsgegevens deelt met uw airline, touroperator of reisagent? En heeft u er als ondernemer weleens bij stilgestaan dat u de beschikking krijgt over deze privacygevoelige gegevens? Wat doet u met deze gegevens en hoe bewaakt u deze?

Om effectief bescherming te bieden aan de grondrechten van uw klanten in de zich alsmaar verder ontwikkelende digitale wereld zal met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe privacywetgeving, in de gehele Europese Unie in werking treden. Vanaf die datum regelt de AVG de bescherming van persoonsgegevens. Enerzijds door de privacyrechten te versterken. Anderzijds door aan bedrijven, overheden en organisaties meer verantwoordelijkheden op te dragen bij het verwerken van deze persoonsgegevens. Om aan deze zogenaamde verantwoordingsplicht te voldoen moeten zij kunnen aantonen dat zij zowel organisatorisch als technisch voldoen aan de AVG.

Voldoet uw organisatie hier al aan? Onder de AVG bent u verplicht om uw klant op heldere wijze te informeren welke gegevens u voor welk doel verzamelt en dient u actief toestemming te vragen om deze gegevens op te slaan. Uw klant kan straks op ieder moment opvragen welke gegevens u over hem of haar heeft, of met wie u deze deelt. Bijvoorbeeld met het hotel in Spanje waar u uw klant heeft ondergebracht. Daarbij kan uw klant u ook verzoeken om zijn of haar gegevens te wissen. Dat kan ertoe leiden dat u op uw beurt het hotel in Spanje moet verzoeken dat ook zij de gegevens van uw klant verwijderen.

Let op: U mag geen vertraging oplopen. Per 25 mei a.s. dient uw onderneming aan de AVG te voldoen en de boetes die de toezichthouder kan opleggen zijn fors en kunnen oplopen tot 20 miljoen Euro of vier procent van de wereldwijde omzet als dat bedrag hoger uitkomt. Een last minute kans om te controleren of uw onderneming er klaar voor is, maar wel een die ervoor zorgt dat u deze zomer zelf ook lekker op reis gaat.

Mr. Benno Friedberg
Advocaat

Friedberg & Mahn
advocaten.mediators