In de meest recente curatorenverslagen in de Oad-faillissementen laten de curatoren weten dat zij per direct stoppen met hun publiekelijke rapportage.

De curatoren Jeroen Stekelenburg (Stekelenburg Advocaten) en Dignus Meulenberg (Benthem Gratama) laten weten dat zij hebben geconstateerd dat de Rabobank in haar processtukken (op uiterst selectieve wijze) put uit mededelingen van curatoren, zoals vermeld in de openbare verslagen, in een poging het pleit in haar voordeel te beslechten.

Curatoren willen door te stoppen met hun publiekelijke rapportage voorkomen dat zij onbedoeld het debat tussen STAK en Rabobank beïnvloeden door in het openbaar mededelingen te doen. Tijdens de rechtszaak, 20 mei jl. in Utrecht, ging het er overigens ook al fel aan toe tussen curatoren en de Rabobank.

Misschien wel de belangrijkste vraag die werd gesteld tijden de rechtszaak was: Waarom de Rabobank destijds OAD niet langer de tijd gaf om de onderhandeling af te ronden en een deal met investeerders te kunnen voltooien? Zoals tijdens de zitting bleek, na doorvragen van de rechters, was er een krediet van €7 miljoen nodig om die twee weken te overbruggen. Waarom de bank OAD niet die tijd gunde blijft gissen. Tegenover die €7 miljoen stond, zoals nu bekend, €24 miljoen aan zekerheden.

Verder laten de curatoren weten dat, hoewel de rechtbank te kennen heeft gegeven er naar te streven om op 3 juli aanstaande uitspraak te
doen, zij verwachten dat het nog geruime tijd zal duren voordat er een onherroepelijke uitspraak ligt. De curatoren gaan er ook vanuit dat, gezien het belang van de zaak, de partij die verliest in hoger beroep gaat.

OAD Reizen ging 25 september 2013 failliet waarop de voormalige eigenaren, de familie Ter Haar, een rechtszaak is gestart tegen de Rabobank. De bank is volgens de familie, die een schadeloosstelling van €67 miljoen van de Rabobank eist, verantwoordelijk voor het faillissement van de touroperator. Lees meer over de rechtszaak van 20 mei jl. in TravelPro #22 die afgelopen week is verschenen.