Naar verwachting zal commissaris Reynders een beperking van de vooruitbetaling door consumenten tot 20% van de pakketprijs aankondigen. Voor luchtvaartmaatschappijen zal een dergelijke beperking niet gelden.

De Europese reisagenten- en touroperatorsgemeenschap betreurt het gebrek aan ambitie van de Europese Commissie om gelijke verplichtingen op te leggen aan spelers in de reiswaardeketen.

​De ANVR schrijft erover in een bericht op haar website naar aanleiding van de bijeenkomst van Europese reisagenten- en touroperatorsgemeenschap in Riga over de pogingen van de Europese Commissie om de wetgeving inzake de bescherming van passagiers en de richtlijn pakketreizen te herzien. De huidige regels worden herzien om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen uitgebreide reisonderbrekingen, zoals die zich hebben voorgedaan tijdens de Covid-19 pandemie.

Naar verwachting zal commissaris Reynders een beperking van de vooruitbetaling door consumenten tot 20% van de pakketprijs aankondigen. Voor luchtvaartmaatschappijen zal een dergelijke beperking niet gelden. Frank Oostdam, de voorzitter van ECTAA, verklaarde: “De Commissie knijpt een oogje dicht voor de belangrijkste bron van consumentenvooroordelen tijdens de pandemie. De klachten van reizigers piekten tijdens de pandemie, maar waren vooral gericht tegen luchtvaartmaatschappijen. Klachten over losse vluchten waren 4 keer hoger in 2020 en 10 keer hoger in 2021”.

ECTAA verwelkomde het voornemen van de Commissie om passagiersrechten en pakketreizen parallel te behandelen. Zij heeft gepleit voor een geharmoniseerde aanpak van de rechten van passagiers en pakketreizigers om de tekortkomingen tijdens de pandemie aan te pakken, maar ook om de aansprakelijkheden in de reiswaardeketen opnieuw in evenwicht te brengen.

De richtlijn pakketreizen is veruit de meest beschermende reiswetgeving, die de volledige verantwoordelijkheid voor de reis bij de touroperators legt en de betalingen van de reizigers verzekert in geval van insolventie van de touroperators. Deze bescherming moet nog worden geëvenaard in andere delen van het reisecosysteem, zoals het luchtvervoer, en de hiaten in de bestaande wetgeving hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vertragingen in de terugbetalingen tijdens de C19-pandemie. Maar na meer dan twee jaar discussiëren wordt het voor ECTAA steeds duidelijker dat de Europese Commissie alleen strengere regels zal voorstellen voor touroperators zonder vergelijkbare regels voor andere spelers in de waardeketen.

Het is ook de moeite waard om eraan te herinneren dat het geld van klanten beschermd is in het geval van pakketreizen, terwijl er geen gelijkwaardige bescherming geldt voor klanten en touroperators wanneer een luchtvaartmaatschappij, die het volledige bedrag van het ticket vooraf heeft geïnd, failliet gaat. Bovendien wordt verwacht dat de Europese Commissie reisbemiddelaars aansprakelijk zal stellen voor de terugbetaling van reizigers in het geval van een geannuleerde vlucht voordat ze het geld van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen, waardoor ze financieel extra onder druk komen te staan. Op die manier zouden kleine tussenpersonen in wezen optreden als renteloze banken voor de grote luchtvaartmaatschappijen.

Oostdam: “Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend! De pandemie had een goede gelegenheid kunnen zijn om de rechten en plichten in de reiswaardeketen in evenwicht te brengen en reizigers beter te beschermen. Maar de Commissie lijkt weinig ambitieus. Door zich te richten op reisbemiddelaars, kiest ze voor de gemakkelijke weg en mist ze het doel.”