De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) heeft Europarlementariërs Didier Reynders een brief gestuurd. Daarin uit het haar grote zorgen over de plannen van de Europese Commissie voor de herziening van de Europese richtlijn pakketreizen en het beperken van aanbetalingen voor pakketreizen.

“Deze beperking zal een enorme zware financiële last leggen op reisorganisaties in het MKB. Onder aan de streep zal dit niet voor extra bescherming voor de consument gaan zorgen, maar wel kosten en zorgen opdrijven.”

“We hebben begrepen dat er een voorstel ligt dat de aanbetaling van reizigers voor een pakketreis beperkt tot maximaal 20% van de totale pakketprijs. We willen erop wijzen dat dit ernstige gevolgen zal hebben voor de reisbranche. In het bijzonder voor de vele kleine en MKB-ondernemingen in deze sector”, zo staat te lezen in de brief.

De branchevereniging wijst erop dat er een grote, negatieve, kloof tussen het geld dat touroperators van hun klanten ontvangen en het bedrag dat zij vooraf moeten betalen aan de aanbieders van de verschillende diensten in het reispakket (accommodaties , vervoerders, excursies, enz.) zal ontstaan. Daarbij wordt erop gewezen dat grote bedrijven (misschien) meer middelen hebben om dit te omzeilen ten opzichte van MKB-bedrijven, bijvoorbeeld door betere betalingsvoorwaarden te bedingen.

“MKB-touroperators zouden dan kredietleningen moeten afsluiten om de reis van de reiziger voor te financieren lang voordat zij de betaling van de reiziger ontvangen. Dit zal niet alleen de prijs van een pakketreis verhogen, waardoor ze duurder worden voor reizigers, maar touroperators ook in de ongewenste positie brengen om daadwerkelijk krediet aan reizigers te verlenen en daarmee onderworpen te zijn aan alle wetten met betrekking tot kredietverlening. De reisorganisator wordt financier en er ontstaat een schuld voor de reiziger jegens de reisorganisator.”

De VvKR schrijft over het systeem in Duitsland waar bedrijven met een omzet van minder dan € 2 miljoen per jaar geclassificeerd worden als micro-ondernemingen. “Wij pleiten daarom voor een uitzondering voor micro-ondernemingen en voor een verhoging van het percentage aanbetaling naar 35%. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een enquête gehouden onder de leden van de VVKR en de ANVR (uitgevoerd door Panteia) waaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de MKB-touroperators stopt met het aanbieden van pakketreizen als er een ondergrens komt op de borg die gevraagd kan worden voor de reis.”

Reynders wordt er ook op gewezen dat de Europese Commissie en de lidstaten al allerlei mogelijkheden hebben om reizigers te beschermen. “Landen als Nederland hebben dit goed uitgewerkt, via garantiefondsen (bijvoorbeeld SGR). Dit biedt de reiziger bescherming tegen insolventie van de pakketreisaanbieder en het biedt de reiziger aanzienlijk meer bescherming dan wanneer de reisdiensten apart door de reiziger zouden worden geboekt.”

In plaats van zich te concentreren op nieuwe wetgeving, zou de Europese Commissie zich volgens de VvKR kunnen richten op betere implementatie en handhaving met de lidstaten om ervoor te zorgen dat reizigers kunnen profiteren van de bescherming die de huidige richtlijn pakketreizen biedt. “We merken dat veel lidstaten dit nog niet op orde hebben. Wij steunen het doel van de Commissie om reizigers te beschermen en hen te helpen hun geld sneller terug te krijgen.”

De VvKR voorziet dat wanneer de Europese Commissie de nieuwe regels toch invoert, dat internationale vluchten en andere elementen die een volledige aanbetaling vereisen, niet meer door touroperators aan reizigers kunnen worden aangeboden. “Daardoor zal de bescherming van de consument effectief worden verminderd.”