VvKR is verheugd te melden dat ze deze week haar 450e lid verwelkomen: WESTreizen. “We zijn blij WESTreizen als 450e lid te mogen verwelkomen.”, vertelt Marleen Nijdam, secretaris van VvKR.

“Met hun wandelvakanties voor kleine groepen representeren zij typisch waar VvKR voor staat en waarom onze vereniging destijds is opgericht. VvKR is sinds haar oprichting gestaag gegroeid. Er is duidelijk behoefte aan een vereniging die aandacht besteed aan de belangen van kleinschalige reisondernemers.

Toename ledengroei na covid19
Vanwege de coronapandemie stagneerde de ledengroei logischerwijs. Momenteel merken we opnieuw een toename van mensen die zelf een reisorganisatie willen beginnen. En nu covid19 voorbij is komen ook oud-leden terug om hun reisorganisatie weer op te starten. VvKR biedt hen informatie en hulp bij het opzetten van hun reisonderneming.”

Kleinschalige reisorganisaties bewijzen hun kracht
De leden van VvKR bieden maatwerk waar reizigers op zoek zijn naar unieke plekken en ervaringen. In een tijd dat klimaatverandering en duurzaamheidsprincipes bijzondere aandacht vragen, bewijzen kleinschalige reisorganisaties keer op keer hun kracht.

“WESTreizen organiseert actieve kleinschalige wandelvakanties in kleine groepen van 7 personen. We maken gebruik vaak authentieke onderkomens zoals cottages en landhuizen”, aldus Marcel Ariaens en Pieter Tromp van WESTreizen, “Door ons aan te sluiten bij VvKR heeft WESTreizen bewust gekozen voor reizen met veel aandacht voor mens en natuur.

VvKR werd in 2011 opgericht om op te komen voor de belangen van kleine reisorganisaties. Eén van de speerpunten van VvKR was destijds om een toegankelijke oplossing te vinden voor het wettelijk voorgeschreven vangnet van een garantieregeling. Dit resulteerde in 2013 in de oprichting van STO Garant, die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert.