CoronavirusNieuws

Zorgen om nieuwe lappendeken van regels in Europa

Deel dit artikel

Europese vervoers- en toerismeverenigingen maken zich zorgen over de nieuwe lappendeken van regels in Europa. Waar de Europese Commissie in december 2021 aankondigde dat het digitale COVID-certificaat (DCC) van de EU negen maanden geldig zou zijn zonder boostershot, hebben verschillende EU-landen – waaronder Frankrijk, Italië, Denemarken en Malta – besloten de geldigheidsduur van vaccinatiepassen voor nationaal gebruik te verkorten tot zeven of drie maanden. Een aantal landen heeft ook aanvullende testvoorschriften ingevoerd die gelden voor gevaccineerde/herstelde EU-reizigers, wat indruist tegen de huidige aanbevelingen van de Raad.

De vervoers- en toerismeverenigingen steunen de Europese Commissie, die van mening is dat een geharmoniseerde geldigheidsduur van de DCC “noodzakelijk is voor een veilig vrij verkeer en coördinatie op EU-niveau”. Hoewel de Commissie de EU-lidstaten aanbeveelt om dezelfde geldigheidsduur van het DCC te hanteren voor reizen binnen de EU en op nationaal niveau, zijn de verschillende maatregelen die worden ingevoerd door de lidstaten volgens de vervoers- en toerismeverenigingen zorgwekkend. Ook moeten de lidstaten zich aanpassen aan de aanbevelingen van de Raad zoals die worden overeengekomen en van tijd tot tijd worden bijgewerkt, zodat reizen tussen de lidstaten in de hele EU te allen tijde onder gelijke voorwaarden mogelijk is.

‘De COVID-19-pandemie heeft geleid tot de grootste wereldwijde recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Uit de gegevens blijkt dat de EU in de periode 2019-heden economisch minder goed presteert dan de Verenigde Staten en China, en volgens de prognoses is het onwaarschijnlijk dat de economie zich vóór 2023 zal herstellen. Vooral de Zuid-Europese landen zijn getroffen en de reis- en toerismesectoren zijn ongetwijfeld zwaarder getroffen dan andere. Hoewel de pandemie al twee jaar woedt, blijven verschillende EU-lidstaten eenzijdig optreden en een andere geldigheidsduur van de DCC vaststellen, alsook uiteenlopende regels voor kinderen en jonge volwassenen onder de 18 jaar. Dit zal directe gevolgen hebben voor gezinnen die tijdens de wintervakantie en later dit voorjaar op reis willen gaan’, zo schrijven de verenigingen.

Volgens de vervoers- en toerismeverenigingen hebben de verschillende reisbeperkingen in de EU directe gevolgen voor individuele passagiers en bedrijven bij het plannen van toekomstige reizen en vakantieboekingen. ‘De vervoers- en toerismebranche ziet nog steeds boekingspercentages die ten minste 30% onder het niveau van 2021 liggen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderstreept dat reisbeperkingen er niet in zijn geslaagd de internationale verspreiding van Omicron te beperken en wijst op de ‘ondoeltreffendheid van dergelijke maatregelen in de tijd’. Het ontstaan van niet-gecoördineerde reisbeperkingen in de EU brengt de doelstelling van de DCC – het ondersteunen van veilig en vrij verkeer in de EU – in gevaar. Wij dringen er bij de regeringen op aan niet langer af te wijken van deze consequente aanpak en te zorgen voor een duidelijk en geharmoniseerd proces op Europees niveau.’

‘De reis- en toerismesector heeft al zwaar te lijden gehad onder de pandemie, en de economische gevolgen zullen nog jaren aanhouden. Er is nu meer dan ooit behoefte aan coördinatie tussen de nationale regeringen om duidelijke, veilige en consistente regels vast te stellen, het vertrouwen van de reizigers te ondersteunen, het zomerseizoen te ‘redden’ en uiteindelijk te zorgen voor economisch herstel.’


Deel dit artikel
Vorige bericht

"Testmaatregelen hebben corona nooit tegengehouden en reissector alleen maar schade berokkend"

Volgende bericht

EU: Vrij reizen in Europa met geldige QR-code

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.