De ANVR gaat de schade vanwege de personeelsproblematiek op Schiphol voor reisondernemingen inventariseren. Tegelijkertijd is advocatenkantoor Van Traa ingeschakeld om de schade te verhalen.

​Door de personeelsproblemen op de luchthaven Schiphol moeten vluchten worden geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens. Daarnaast kunnen door de reducties in passagiersaantallen er minder reizen worden verkocht. Dit levert de reisbranche – in de drukste tijd van het jaar – een forse schadepost op .

“De ANVR heeft mr. Robert Pessers van Advocatenkantoor Van Traa uit Rotterdam ingeschakeld. Hij heeft een ruime ervaring in zowel luchtvaartrecht als aansprakelijkheidskwesties. Hij staat de ANVR bij om de opgelopen schade vanwege de problemen op Schiphol te gaan verhalen. De omvang is nog niet bekend maar gaat in de miljoenen lopen. Wij gaan dit inventariseren bij de leden. Leden moeten goed registreren wat men tot nu toe en de komende weken aan schade heeft of gaat krijgen”, aldus Walter Schut (adj.dir. ANVR).

Deze registratie moet uiteraard nauwkeurig gebeuren, want niet iedere schade wordt veroorzaakt door Schiphol. Er zijn ook airlines die (al of niet op het laatste moment) omboeken of vluchten annuleren door een tekort aan personeel. Door de ANVR is een werkgroep claim Schiphol ingericht om het bestuur te adviseren en het secretariaat te begeleiden. Voor het inventariseren van de schade is een PDF-document met toelichting ontwikkeld tezamen met een Excel voor de registratie.

“Wij verzoeken de leden de daadwerkelijke schade via Excel te registreren. Zodra er geen schades meer zijn door de problemen op Schiphol, zullen wij je vragen de Excel aan ons toe te zenden. Vooruitlopend hierop wordt uiteraard reeds nu juridische actie ondernomen. Hiervoor is het niet nodig te wachten tot de laatste schademelding”, aldus Schut.

Meer informatie is te vinden via het ledengedeelte op de website van de ANVR.