De ANVR gaat er in haar herziene begroting 2020 vanuit dat het naar verwachting gaat uitkomen op een geschat verlies van – € 650.000. “Het is natuurlijk een aanname en we hebben een reserve van ruim € 2 miljoen waar we op teren, maar dit kan natuurlijk niet ieder jaar”, dat heeft Frank Oostdam (directeur ANVR) desgevraagd laten weten aan TravelPro.

De 78e Algemene Ledenvergadering van de ANVR die volgende week donderdag (11 juni) digitaal wordt georganiseerd van 12.00 tot 13.00 zal grotendeels gaan over de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de reissector.

Oostdam laat weten dat het begroot verlies van -€ 650.000 voortkomt uit een afname van (rond de 10%) de contributie-opbrengst en daarnaast heeft de branchevereniging haar leden een eenmalige verlaging op de contributie 2020 gegeven van 25% (inclusief een ruimere betaaltermijn). Oostdam: “Die korting is gegeven om het onze leden in deze zware tijd te helpen.” Door de ‘vermindering van € 600.000 in verband met corona’, komen de totale baten voor de ANVR naar verwachting uit op € 1.105.000 in plaats van € 1.705.000. Daarnaast is er op de begroting € 50.000 aan ‘projectkosten’ gereserveerd in verband met de coronacrisis.

De ANVR is volgens haar directeur aan het kijken naar haar kostenstructuur en bezetting. Zo moet er ook nu al rekening mee worden gehouden dat er over twee jaar een stuk minder binnenkomt aan contributie, aangezien de contributie wordt gebaseerd op de cijfers van twee jaar geleden. “We zijn aan het kijken hoe we dat gaan aanpakken.”

In het ‘Rapport inzake het Jaarverslag 2019’ wordt onder ‘verslag vanuit het bestuur’ bij het punt ‘Voornaamste risico’s en onzekerheden’ gemeld: ‘Het ANVR-bestuur stelt vast dat de ANVR sterk afhankelijk is van de jaarlijkse contributiebijdragen van haar leden. Daarmee verbonden moet vastgesteld worden dat de contributiebijdragen van de leden met een hogere omzet van grote invloed is op de totale inkomsten. Het opzeggen van het lidmaatschap van een lid met een hoge contributiebijdragen zal dan een grote impact hebben. Het ANVR-bestuur is zich bewust van dit risico.’

In het 2019-jaarverslag is ook de coronacrisis terug te vinden onder het kopje ‘Belangrijke gebeurtenissen na afloop van het verslagjaar’. Daarin wordt ook gemeld dat er rekening moet worden gehouden met een lagere contributie-opbrengst in 2022 naar aanleiding van de coronacrisis. ‘Gezien de gunstige solvabiliteit van de ANVR zijn deze gevolgen vooralsnog op te vangen vanuit de Algemene Reserve. Ook heeft de ANVR een NOW-aanvraag 2020 gedaan voor tegemoetkoming loonkosten als gevolg van het wegvallen van omzet.’ In het Rapport inzake het Jaarverslag 2019 wordt gemeld dat de Algemene Reserve € 2.491.899 is.

Overigens was de ANVR al aan het bezuinigen geslagen door te verhuizen van Baarn naar Leusden waar gebruik wordt gemaakt van een veel kleiner kantoor en waar de backoffice diensten worden gedeeld met Recron en Hiswa. Dit levert de ANVR een structurele besparing op. Deze middelen worden ingezet voor werving nieuwe leden, lobby en marketing, zo liet de branchevereniging begin dit jaar nog weten. De marketingkosten voor dit jaar vallen naar verwachting ook een stuk hoger uit dan in eerste instantie werd verwacht. Zo stond er een bedrag van € 15.000 begroot, maar is dit in de herziene versie opgeschroefd naar € 70.000.

Tijdens de webinar over de ANVR-lobby (vorige week) liet Oostdam weten dat de branchevereniging zich momenteel helemaal scheel betaalt aan PricewaterhouseCoopers (PwC) om goed zicht te krijgen op annuleringskosten, wat nodig is om sectoriale steun te krijgen. “We hebben gezegd: ‘Als we ten onder gaan, dan gaan we strijdend ten onder’. We willen jullie recht in de ogen kunnen kijken dat we er écht alles aan hebben gedaan om het voor elkaar te krijgen en PwC heeft een aantal staatssteun-experts, de top van Nederland, die zich nu met ons bezighouden om die regeling te krijgen. We verwachten dat de annuleringskosten op meer dan € 555 miljoen gaat neerkomen. PwC werkt dat nu uit.”