Alle werkgevers en werknemers in de reisbranche aangesloten bij Reiswerk Pensioenen hebben afgelopen week een brief ontvangen van het pensioenfonds over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht (cwo) van de pensioenaanspraken van Reiswerk Pensioenen naar pensioenfonds PGB per 1 januari 2021. In de brief staat de pijnlijke boodschap dat die cwo gepaard kan gaan met kortingen van de pensioenaanspraken van wel 16%. “We begrijpen dat de boodschap van het pensioenfonds werkgevers en werknemers rauw op het dak is gevallen. Helemaal omdat het exacte kortingspercentage weliswaar nog helemaal niet bekend is, maar wel echt flink hoog zal zijn”, zegt de ANVR.

Maar tegelijkertijd vindt de ANVR het ook logisch en juist dat Reiswerk Pensioenen heeft besloten nu al een brief te sturen aan alle werkgevers en werknemers. “Het besluit om een cwo te willen doen naar PGB is immers nu ook genomen”, zegt Frank Radstake, verantwoordelijk voor pensioenen bij de ANVR.

Pijnlijk
“Het besluit waar de huidige pensioenaanspraken onder te brengen is niet aan de ANVR en de vakbonden, maar aan het bestuur van Reiswerk Pensioenen. Binnen het pensioenfonds heeft het verantwoordingsorgaan, de belangenbehartiger namens werkgevers en (oud-) deelnemers en gepensioneerden in de sector, unaniem ingestemd met deze cwo. Door deze keuze hebben reisprofessionals straks op één plek de oude aanspraken (tot 1-1-2021) en de nieuwe aanspraken (vanaf 1-1-2021) bijeen. De korting die bij die cwo wordt doorgevoerd is uiterst pijnlijk, maar zou ook hebben moeten worden gedaan als Reiswerk Pensioenen wel zou zijn doorgegaan. Het pensioenfonds heeft uiteindelijk op dit moment gewoon niet genoeg geld in kas om alle toekomstige pensioenen te kunnen betalen.”

Compenseren
Radstake vervolgt: “Door de korting stijgt de dekkingsgraad en kan de cwo plaatsvinden. Eigenlijk is het heel simpel: als je een dekkingsgraad van 100% hebt, is er precies genoeg geld in kas om alle toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Kom je boven de 100% dan heb je een buffer, kom je onder de 100% dan heb je tekort. Het pensioenfonds zit ver over de 100%. Het is belangrijk je te realiseren dat vanaf volgend jaar bij PGB voor dezelfde premie meer pensioen wordt opgebouwd dan bij Reiswerk Pensioenen mogelijk zou zijn geweest. Zo kan de korting de komende jaren deels worden gecompenseerd. Ook hopen we dat bij PGB in de toekomst eerder indexatie mogelijk zal zijn: het naar boven aanpassen van de pensioenen om prijsstijgingen te compenseren. De meeste reisprofessionals hebben nog meer dan voldoende tijd de korting te compenseren. Voor hen die dat niet kunnen, zoals mensen die nu gepensioneerd zijn, wil Reiswerk Pensioenen de pijn verzachten. Ook dat vinden wij de juiste keuze.” Halverwege oktober zal er meer bekend zijn over de invulling van de pensioenregeling per 1-2-2021.