De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen en aardverschuivingen in Noorwegen een calamiteit en uitkeringsvatbare situatie vastgesteld met ingang van 7 augustus jl..

Reisorganisatoren die als gevolg van de overstromingen en aardverschuivingen niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen, kunnen zich melden bij het Calamiteitenfonds.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Lees het volledige bericht met uitvoeringsinstructie op de website van het calamiteitenfonds of bij de landeninformatie van Noorwegen bij het onderwerp ‘Calamiteitenfonds’.

Foto: Overstroming in Hallingdal. Copyright: Air Dream / Shutterstock.com.