CoronavirusNieuws

Europese Commissie wil coronareispas met een jaar verlengen

Deel dit artikel

De Europese Commissie stelt vandaag voor om het digitale EU-covidcertificaat met een jaar te verlengen, tot en met 30 juni 2023. “Het coronavirus komt nog steeds voor in Europa en het is in dit stadium onmogelijk te voorspellen wat de gevolgen zijn als het aantal besmettingen in de tweede helft van 2022 stijgt of als er nieuwe varianten opduiken”, aldus de Europese Commissie. 

De verlenging van de verordening zal ervoor zorgen dat reizigers hun digitale EU-covidcertificaat kunnen blijven gebruiken als zij in de EU reizen en de betrokken lidstaten bepaalde volksgezondheidsmaatregelen handhaven. De Commissie keurt het voorstel vandaag goed om te garanderen dat het Europees Parlement en de Raad de wetgevingsprocedure tijdig kunnen afronden voordat de huidige verordening verstrijkt.

Naast de verlenging van de verordening betreffende het digitale EU-covidcertificaat tot juni 2023, stelt de Commissie ook enkele beperkte wijzigingen voor:

  • Opname van hoogwaardige laboratorium-antigeentests bij de soorten tests waarvoor een testcertificaat kan worden afgegeven. Dit heeft tot doel het gamma diagnostische tests uit te breiden in een tijd waarin er grote vraag is naar Covid-19-tests.
  • Ervoor zorgen dat de vaccinatiecertificaten het juiste totale aantal doses vermelden die zijn toegediend in alle lidstaten, en niet alleen in de lidstaat die het certificaat afgeeft. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de praktische bezorgdheid van burgers die in meerdere lidstaten een vaccindosis krijgen en vaststellen dat het aantal doses op hun certificaat niet klopt.
  • Bepalen dat certificaten kunnen worden afgegeven aan personen die deelnemen aan klinische proeven voor vaccins tegen Covid-19. Het digitale EU-covidcertificaat dat aan de deelnemers aan de proef wordt afgegeven, kan dan door andere lidstaten worden aanvaard. Deze maatregel is bedoeld om de verdere ontwikkeling van Covid-19-vaccins en het onderzoek op dit gebied te stimuleren.

Lidstaten
Het binnenlandse gebruik van de digitale EU-covidcertificaten blijft een verantwoordelijkheid van de lidstaten. De EU-wetgeving inzake het digitale EU-covidcertificaat bevat geen bepaling die het binnenlandse gebruik van het digitale EU-covidcertificaat verplicht of verbiedt (bijvoorbeeld voor de toegang tot evenementen of restaurants). Als echter een lidstaat een COVID-19-certificaat voor binnenlandse doeleinden invoert, moet hij blijven waarborgen dat ook het digitale EU-covidcertificaat voor deze doeleinden volledig wordt aanvaard. Daarnaast moedigt de Commissie de lidstaten ook aan hun binnenlandse geldigheidsduur af te stemmen op de geldigheidsduur die op EU-niveau is vastgesteld voor reizen.

Volgende stappen
Om ervoor te zorgen dat de verlenging tijdig wordt goedgekeurd vóór 30 juni 2022, de huidige einddatum van de verordening betreffende het digitale EU-covidcertificaat, verzoekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad het voorstel snel goed te keuren. Uiterlijk op 31 maart 2022 zal de Commissie ook een tweede verslag over de verordening betreffende het digitale EU-covidcertificaat publiceren, zoals in deze verordening bepaald. Het eerste verslag werd op 18 oktober 2021 gepubliceerd. Zoals in het eerste verslag is opgemerkt, dient de Commissie vandaag vóór het tweede verslag een voorstel in om ervoor te zorgen dat de wetgevingsprocedure vóór de huidige einddatum van de verordening kan worden afgerond.

Author


Deel dit artikel
Vorige bericht

"De naam D-reizen staat als huis"

Volgende bericht

TAT’s Travel Podcast – OAD vs Rabo, ANVR-bestuur en Coby’s Friet

Auteur

Dylan Cinjee

Dylan Cinjee

Dylan is begonnen als stagiair bij TravelPro. Na zijn stage kreeg Dylan de kans om te blijven bij TravelPro als lid van de redactie. Tijdens deze periode heeft Dylan zijn Bachelor in Tourism Management gehaald.