Omwonenden van Schiphol zijn naar de Raad van State gestapt, want zij stellen dat door gesjoemel van het Ministerie van Verkeer in 2008, de oernorm van 10.000 huizen die behoorlijke geluidshinder mogen ondervinden is overschreden. Daardoor zouden er 30.000 tot 50.000 teveel vluchten per jaar worden uitgevoerd. Kenners stellen dat wanneer de Raad van State meegaat in de stelling van de omwonende het aantal vliegbewegingen omlaag moet om weer op de oernorm van 10.000 te komen, terwijl Schiphol juist wil groeien…

“De normen die nu worden gehanteerd, die zijn in het verleden te ruim gesteld. Illegaal verhoogd”, zo stelt Schiphol-omwonende Jan Boomerhouwer in EenVandaag. “Schandalig is echt een goed woord, het is volksverlakkerij”, aldus Boomhouwer. Volgens het ministerie is er helemaal geen sprake van gesjoemel geweest. In het Schiphol Dossier vond Boomhouwer documenten met daarin een brief van Camiel Eurlings, waarin die volgens Boomhouwer stelt dat er afgeweken moet worden van de wet. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium liet Boomhouwer weten dat als de ’truc’ niet was toegepast, er nu 11.000 huizen last zouden hebben van geluidshinder in plaats van de 12.300 van Eurlings, wat weer 30.000 tot 50.000 vliegbewegingen op Schiphol zou schelen. Boomhouwer dient nu in hoger beroep bij de raad van state.

Volgens Boomhouwer zijn de normen in het verleden met opzet te ruim gesteld om Schiphol te kunnen laten groeien. “Ik ga er vanuit dat dat willens en wetens is gebeurd. Er is zo’n verhaal omheen geschreven om het te rechtvaardigen, dat is geen toeval.” In 2003 werd nog bepaald dat maximaal 10.000 huizen rondom Schiphol met geluidsoverlast te maken mogen krijgen. In 2006 werden de geluidsnormen echter al overschreden doordat vliegtuigen veel meer over bewoond gebied vlogen, dan dat van tevoren was berekend.

Volgens Boomhouwer is destijds de milieuafspraak verruimd. “Dat is onder de tafel gebeurd.” In 2008 moest de milieuvergunning worden verlengd, waarbij toenmalig minister Eurlings volgens de omwonenden van Schiphol kans zag de geluidsnormen op te rekken waardoor het aantal huizen met geluidshinder drastisch zou toenemen. De zogenaamde ‘oernorm’ van 10.000 huizen verdween en werd verhoogd van 10.800 naar 12.300. Door deze ‘rekentruc’ kon Schiphol tienduizenden extra vluchten laten uitvoeren tot de huidige 500.000 jaarlijkse vluchten.

Klaas van Egmond (Oud-directeur Milieu- en Natuurplanbureau) laat aan EenVandaag weten dat, wanneer alles volgens de regels was gegaan, Schiphol nooit op de 500.000 vliegbewegingen was uitgekomen maar op 460.000. “Wij hebben in alle toonaarden kenbaar gemaakt aan de minister dat ze de grenzen teveel oprekten.” Volgens Van Egmond was het Schiphol Dossier voor veel kamerleden veel te ingewikkeld. “Er waren maximaal tien mensen die begrepen waar het om ging, dus dan krijg je een heel ondemocratisch gebeuren.”

Ernst Cramer (oud-kamerlid ChristenUnie) laat weten dat destijds werd geacht niet te kritisch te zijn op Schiphol. “Omdat er afgesproken was dat we naar de 5350.000 vluchten toe moesten. Dat was afgesproken in het coalitieprogramma.”