Hoewel het aantal boekingen in oktober 2022 vrijwel gelijk is aan het aantal in oktober 2019 is er volgens ANVR-GFK wel een gestage groei te zien in het aantal boekingen buiten Europa. Het aandeel boekingen buiten Europa (als percentage van het totaal aantal boekingen) steeg in deze maand naar 19% ten opzichte van 17% in september 2022. Dat is nog niet zo hoog als in het ‘normale’ (pré-covid jaar) 2019 (22%).

Van de vijf continenten buiten Europa is Afrika het continent met inmiddels het grootste marktaandeel. De groei is breed: Egypte, Gambia, Kaapverdië, maar ook Marokko, Rwanda, en Tunesië noteerden een forse groei in oktober. De overige continenten blijven nog achter: de openstelling van Japan na Covid leidde tot meer dan een verdubbeling van het aantal boekingen. Ook naar China is weer sprake van enige groei, maar in totaal blijven de aantallen nog flink achter op de boekingen van 2019. De dure dollar doet het aandeel van Noord-Amerika geen goed. Het totaal aantal boekingen op Zuid-Amerika is stabiel ten opzichte van 2019, maar qua stijging springt Curaçao eruit in oktober.

Europa
Binnen Europa zijn België (+48%) en Frankrijk (+35%) populair. De verschillen ten opzichte van 2019 zijn verder relatief beperkt. ANVR en GfK vergelijken de cijfers 2022 met de cijfers van 2019 omdat de cijfers van 2020 en 2021 (vanwege de coronapandemie) een minder goede vergelijkingsmaatstaf geven.