De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor een kredietfaciliteit van € 400 miljoen waarmee Nederland reisorganisaties die pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen aanbieden, wil steunen in het kader van de uitbraak van het coronavirus (het zgn. Voucherfonds). De regeling kreeg goedkeuring op grond van het tijdelijke steunkader, zo laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten aan TravelPro.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Vele consumenten zagen hun pakketreis geannuleerd en kregen in ruil vouchers. Deze konden echter niet worden gebruikt doordat de coronacrisis aanhield. Met deze Nederlandse kredietfaciliteit van 400 miljoen EUR kunnen ondernemingen die in Nederland pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen aanbieden, nu de waarde van die vouchers aan consumenten terugbetalen. We zullen nauw met de lidstaten blijven samenwerken om op zoek te gaan naar werkbare oplossingen om de economische impact van de uitbraak van het coronavirus te dempen – met respect voor de EU-regels.”

De Nederlandse steunmaatregel
Nederland heeft bij de Commissie, op grond van het tijdelijke steunkader, een kredietfaciliteit van 400 miljoen EUR aangemeld die reisorganisaties steunt die in Nederland pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen aanbieden. Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 hebben reisorganisaties die in Nederland pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen aanbieden, vouchers (zgn. “coronavouchers”) uitgegeven aan consumenten van wie de pakketreis door de uitbraak van het coronavirus moest worden geannuleerd. Door de langdurige effecten van deze uitbraak op de reismarkt konden veel van deze coronavouchers niet worden omgeruild voor een nieuwe pakketreis op een later tijdstip.

De kredietfaciliteit wil de betrokken reisorganisaties in staat stellen om consumenten de waarde van de coronavoucher terug te betalen, als die daarom vragen.
De regeling geldt voor het hele Nederlandse grondgebied en staat open voor alle ondernemingen, ongeacht hun grootte. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zal de regeling beheren. In het kader van deze regeling kunnen de betrokken reisorganisaties een lening krijgen die maximaal 80 % van hun uitstaande vouchers dekt. Het leningbedrag mag in geen geval 50 miljoen EUR per begunstigde overstijgen. De leningen mogen alleen worden gebruikt om coronavouchers aan consumenten terug te betalen.

Evenmin kan in het kader van deze kredietfaciliteit steun gaan naar andere liquiditeitsbehoeften waarmee de begunstigden misschien te maken krijgen in het kader van de uitbraak van het coronavirus.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat de Nederlandse kredietfaciliteit in overeenstemming is met de voorwaarden van het tijdelijke steunkader. Meer bepaald is het zo dat: i) de leningovereenkomsten uiterlijk 31 december 2021 zullen worden ondertekend; ii) de jaarlijkse all-inrente over de leningen stijgt naarmate de leningen langer lopen en deze rente de minimumniveaus uit het tijdelijke steunkader in acht neemt, en iii) geen lening kan worden toegekend aan
middelgrote en grote ondernemingen die op 31 december 2019 al in moeilijkheden verkeerden. De Commissie kon dan ook concluderen dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen – en in overeenstemming is met artikel 107, lid 3, VWEU en de voorwaarden van het tijdelijke steunkader. Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven
voor de maatregelen.