Het gerechtshof in Amsterdam heeft geoordeeld dat het aantal vluchten volgend jaar aanzienlijk beperkt kan worden. Deze beslissing betekent dat vanaf 1 november niet langer 500.000 vluchten zullen worden uitgevoerd, maar 460.000.

Volgens het Hof kan het aantal vluchten namelijk omlaag op basis van de zogeheten Geluidsverordening. Ook stelt het Hof dat de krimp naar 460.000 vluchten ’geen exploitatiebeperking’ is omdat de regeling maar voor een jaar zou gelden.  Na de beslissing van minister Harbers van Infrastructuur om het aantal vluchten volgend jaar drastisch te verminderen, heeft de luchtvaartsector eerder dit jaar juridische stappen ondernomen. In april oordeelde de rechter dat de minister in het ongelijk gesteld werd en dat een Europese procedure gevolgd had moeten worden om het aantal vluchten te beperken.

Krimp

Uiteindelijk is het doel van de regering om het aantal vluchten per jaar terug te brengen tot 440.000. Om de voortgang te waarborgen, wilde de regering zelfstandig een eerste stap zetten naar 460.000, maar werd door de rechter teruggefloten. Het gerechtshof veegt nu de vloer aan met die uitspraak en stelt de luchtvaartmaatschappijen in het ongelijk. De krimp is volgens het Hof gepast om er voor te zorgen dat het vliegverkeer binnen de geluidsgrenzen blijft. De afgelopen jaren heeft het kabinet gedoogd dat bepaalde geluidsnormen werden overschreden. De krimp naar 460.000 vluchten was een gevolg van stoppen met gedogen. 

Schade

Het Hof erkent dat er waarschijnlijk ‘aanzienlijke schade’ zal ontstaan voor onder andere TUI, Easyjet en Corendon. Echter, in het kader van het kort geding is dit niet voldoende om tot een andere afweging te komen, zelfs niet in combinatie met andere aspecten zoals het behoud van werkgelegenheid, de hub-functie en passagiers. Dit komt doordat het hier gaat om een tijdelijke aanpak van een complex probleem, waarbij het belang van omwonenden zwaarder weegt, aldus het vonnis.

Balanced approach

De zogenaamde balanced approach-procedure biedt alle betrokken partijen de mogelijkheid om hun standpunt kenbaar te maken. Deze procedure is overigens al in gang gezet, maar vergt aanzienlijk meer tijd. Het gerechtshof heeft bepaald dat voor de eerste verlaging van 500.000 naar 460.000 deze ‘balanced approach’ niet noodzakelijk is. Daarnaast is de zogenaamde ‘experimenteerregeling’, waarop de minister zich baseert om volgend jaar het vluchtplafond te verlagen, geheel in overeenstemming met zowel nationale als Europese wetgeving.

Lees hier de hele uitspraak.

Reacties uit de sector

KLM is teleurgesteld in de uitspraak. “De rechter geeft niet concreet aan op welke wijze een experimenteerregeling toegepast kan worden. Het is daardoor op dit moment onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol”, aldus KLM.

Schiphol laat weten zich te kunnen vinden in het oordeel van het gerechtshof.

Van der Heijden (CEO Corendon) laat weten dat Corendon voor een deel moet uitwijken naar andere luchthavens.

Het is teleurstellend dat de rechter in het hoger beroep niet tot dezelfde conclusie is gekomen als in het kort geding’, laat TUI weten.

Transavia is teleurgesteld en laat weten dat er nog veel onduidelijk is.