Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft tijdens een speciaal ingelaste persconferentie bekendgemaakt dat de Nederlandse staat 12% aandelen in Air France-KLM heeft verworven. “Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen, heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France-KLM”, zo opende Hoekstra de persconferentie.

“De afgelopen tijd zijn aandelen verworven en inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% in bezit. Het is de intentie van het kabinet om dit uit te breiden naar een belang dat gelijkwaardig is aan het belang dat de Franse staat heeft in Air France-KLM”, aldus Hoekstra, die laat weten dat het kabinet de stap noodzakelijk achtte gezien het grote publieke belang van luchthaven Schiphol en luchtvaartmaatschappij KLM. “Dit publieke belang werd tot voor kort voornamelijk gewaarborgd door afspraken over de invulling van het bestuur en over de positie van KLM binnen de holding Air France-KLM. Het is de conclusie van het kabinet geweest dat deze afspraken ons simpelweg te weinig zekerheden geven naar de toekomst toe.”

Intensieve gesprekken met de onderneming en de staat in de afgelopen jaren hebben volgens Hoekstra niet tot verbeterde afspraken geleid. “Daarnaast nemen wij als kabinet de laatste tijd steeds meer waar dat er steeds meer besluitvormingen over Air France-KLM binnen de holding plaatsvindt. Er was dan ook te weinig invloed voor de Nederlandse staat en KLM om het Nederlandse publieke belang goed te kunnen behartigen en om van Air France-KLM een succes te maken. Het kabinet hecht aan de samenwerking tussen Air France en KLM. We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van KLM binnen de groep Air France-KLM ligt en dat deze concurrerender kan en moet worden en tot betere prestaties in staat is en dat is in het belang van zowel Nederland als Frankrijk.”

Lees verder onder de afbeelding.

Hoekstra tijdens de persconferentie.

Hoekstra laat weten dat de ministerraad recent aan de minister-president, minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en aan hemzelf gevraagd om tot de aankoop van aandelen over te gaan. “Ik heb de Tweede Kamer daar eerder, vertrouwelijk, over geïnformeerd. Zojuist hebben we beide kamers per brief geïnformeerd de aankoop van de aandelen en ook de Franse collega’s en Air France-KLM zijn op de hoogte gebracht. Ik heb hen verzekerd dat het kabinet een succes wil maken van Air France-KLM en dat deze stap een lange commitment betekent aan de hele onderneming. Het is de beste garantie voor twee zaken die mij en ons als kabinet aan het hart gaan, namelijk dat er een succesvolle en concurrerende maatschappij komt en dat zowel het Nederlandse als het Franse belang voldoende worden behartigd en gewaarborgd.”

“Onze waarneming is dat kLM het juist beter is gaan doen. Dat zie je ook aan de laatste winstcijfers. Het betekent dat alle onderdelen en dus zeker het Nederlandse onderdeel heel belangrijk is voor de groep”, aldus Hoekstra. Op de vraag of wat hij precies koopt laat hij weten: “Het is onze overtuiging dat we een fundamentele stap nemen. Het kopen van dit aandelenbelang in de holding zal ervoor zorgen dat we een nadrukkelijker stem hebben in de holding. We hebben op dit moment een commissaris als staat en we zullen in gesprek gaan met hoe we de Nederlandse belangen gewaarborgd willen zien. We willen ook de hub Schiphol waarborgen. Waar nodig wil ik mij opstellen als actief aandeelhouder, maar niet als activistische aandeelhouder.”

Naast dit aandelenpakket wordt het gesprek met Air France en de Franse staat voortgezet over de staatsgaranties en de governance. Nadere afspraken tussen Air France-KLM en KLM over het bestuur en de positie van KLM CEO Pieter Elbers zijn al gemaakt.

“Het gaat ons er als kabinet om, dat we naar de lange termijn kijken. Naar banen, naar de positie die Schiphol heeft in onze economie. We zijn afhankelijk van contacten en connecties met het buitenland. Dit is het moment om dat te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de onderneming winstgevender wordt en succesvoller binnen en buiten Europa.  We investeren in de groep, spreken commitment uit naar de groep, maar willen ook zorgen dat er geen geweld wordt gedaan aan de hub Schiphol.”

Op de vraag of het van de EU mag laat Hoekstra weten: “Wij mogen deze stap nemen.” Er zijn geen voornemen om de 5,9% aandelen die de Nederlandse staat heeft in KLM niet af te stoten. “Er zal wel worden gesproken over de aandelenverhouding.” Over de risico’s van de onderneming laat Hoekstra weten: “De koers is niet stabiel, maar we hebben het aandeel niet verworven om er geld mee te verdienen. Wat ons betreft is de aankoop van de aandelen zeer gerechtvaardigd.”