De voucherbank, sectorspecifieke hulp, komt er nog wat van? Reisprofessionals vragen zich ook af waarom de reissector begin deze week niet werd genoemd tijdens de persconferentie, waar de ANVR mee bezig is en wanneer er meer duidelijkheid komt over de voucherbank. TravelPro sprak Frank Oostdam (directeur ANVR) en vroeg hem of hij zich geen zorgen maakt over de vorderingen voor de reissector en over berichten in landelijke media? “Ik word liever dinsdag niet genoemd, maar wel meegenomen in eventuele uitbreidingen van noodpakketten. Als we er in het onverhoopte geval niet bij zouden zitten, dan ben ik de eerste die op het Malieveld in Den Haag staat om onze zaak te bepleiten, want dat zou volstrekt onrechtvaardig zijn.”

Zijn berichtgevingen in landelijke media, en al helemaal foutieve berichtgevingen, aanleiding om extra aan de bel te trekken in Den Haag?
“De gesprekken die we met Economische Zaken en Financiën voeren die zijn heel intensief en heel frequent. Het artikel dat De Telegraaf vandaag heeft gepubliceerd voegt helemaal niks toe. Er wordt in het artikel geschreven over Nederlanders die massaal hun geld terug willen, maar zo massaal is het niet. Voor ons overleg is het niet relevant, omdat er al heel intensief en regelmatig overleg is. Ik verwacht dat het bericht in de Telegraaf is ingegeven door de claimbureaus. Zij hebben problemen met hun inkomsten nu er minder wordt gevlogen en hebben gedacht; laten we ons op de vouchers van reissector storten. Ik zou zeggen; kom maar op, wij zijn er klaar voor. We hebben het goed geregeld en zijn ervan overtuigd dat we het op een goede manier doen. Er is geen enkele reden om hiervan in paniek te raken.”

Wat irriteert je het meest in het artikel dat de Telegraaf vandaag heeft gepubliceerd en wat klopt er niet aan het artikel, dat z’n weg vindt naar allerlei media?
“Het irriteert mij dat er sowieso aandacht voor is. Wij komen nog met een bericht, ondanks dat het kwaad al is geschied. Voor ons is het business as usual, er is niks aan de hand. Er wordt nieuws gemaakt, maar er is niks aan de hand. Ja, er zijn iets meer mensen die vragen stellen over het voucher. Het is logisch dat mensen er naar vragen, want zo goed als alles staat op oranje en de vragen komen er omdat er een half jaar is verstreken nadat de eerste vouchers zijn uitgegeven. Wij hebben met Economische Zaken en ACM afgesproken dat klanten dan inderdaad kunnen gaan vragen om het uitkeren van het voucher. Er is echter ook afgesproken dat het aan de reisorganisatie is, dat als deze niet kan uitkeren (en in veel gevallen ‘kan’ de reisorganisatie dat niet), dat er dan een termijn staat van een jaar min één dag en zover is het nog niet. Daarom hebben we ook de voucherbank nodig.”

Die afspraken staan met Economische Zaken en de ACM en toch stappen mensen naar de rechter?
“Er is geen misverstand over of geschil met klanten over het feit dat zij hun geld terug moeten krijgen. Er zijn hele heldere afspraken over gemaakt met gedoogsteun van ACM en EZ, dus kom maar op. Ik maak mij er in die zin geen zorgen over, want wij hebben een goede zaak. Ik irriteer mij er mateloos aan dat het wordt opgepompt en aangejaagd door claimbureaus die denken dat ze er een slaatje uit kunnen slaan. Daar doen we niet aan mee. Ik ben er van overtuigd dat het voor klanten met vouchers handig is om te wachten met vragen om uitkering, want ik ben er van overtuigd dat als er meer landen op geel gaan touroperators met heel veel leuke aanbiedingen komen en daarmee mensen maar al te graag gebruik willen maken van hun voucher. Alleen daarom zou het stom zijn om geld terug te vragen.”

Er wordt al sinds de op 28 augustus gepubliceerde kamerbrief aangegeven dat het kabinet met de reisbranche zoekt naar de mogelijkheden van een voucherbank en dat het de bedoeling is dat betrokken partijen eind oktober met een gezamenlijk voorstel komen. Heb je enige inschatting of de voucherbank er wel of niet gaat komen?
“Was het maar waar. Ik zou er geen zinnig woord over zeggen. Er wordt met een flinke delegatie vanuit de overheid gesproken. Er worden hele goede vragen gesteld, dus ze weten precies hoe het in elkaar zit inmiddels en wij proberen die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Daar hebben we ook de hulp bij nodig van veel ondernemers en die wordt ook nadrukkelijk geboden. Maar ik zou echt niet durven te zeggen of de voucherbank er gaat komen. Het kan wat mij betreft beide kanten op. Wij hebben in ieder geval aangegeven dat de noodzaak voor een voucherbank hoog is.”

Besluiten jullie als partijen die overleggen over de voucherbank hoe jullie reageren op emotionele reacties vanuit de reisbranche? Er zijn veel reisprofessionals die zich afvragen of de voucherbank voor de reissector er nog wel gaat komen, wie doet wat, enzovoorts.
“We hebben alleen maar, iedere keer weer, aangekondigd dat we in overleg zijn. Gelukkig zijn we nog in overleg, dat is op zich een goed teken. We hebben ook aangegeven dat het tot eind oktober duurt en dan is het eigenlijk ook niet aan ons, maar aan Economische Zaken en Financiën om uiteindelijk uit te spreken om te kijken of een voucherbank uitvoerbaar is. Wij willen wel dat de voucherbank er komt, maar het is aan de overheid om te zeggen of die er wel of niet gaat komen.”

Je laat al weten dat er heel veel achter de schermen gebeurt, maar veel reisprofessionals willen ook graag weten wie wat nu doet en wat wordt er bijvoorbeeld op papier gezet.
“Ja, dat kan wel, maar dat gaan we niet doen. We hebben een hele projectstructuur, die ook is gecommuniceerd. Er is een taskforce waarin alle gelederen van de ANVR zitten, van retail en grotere touroperators tot zra’s. Er zijn werkgroepen ingesteld waar ook weer allerlei partijen inzitten van grote en kleine touroperators tot retail. Met elkaar proberen we iets te brouwen. Daar gaan wij niet verder over communiceren, want het zijn gesprekken die we met Economische Zaken en Financiën voeren. Ik snap ook niet waarom men alles zo precies wil weten. We hebben een termijn tot eind oktober en dat is al heel snel en dat is het. Ik zou niet weten wat we erover moeten communiceren.”

Er wordt ook vaak emotioneel gereageerd op nieuwsberichten als ‘Kabinet kijkt naar extra steun voor horeca, sport en cultuur’ waarin de reisbranche niet wordt genoemd. Reisprofessionals willen dan weten hoe het ervoor staat voor de reissector.
“Los van het feit dat ik weet hoe het werkt, word je er natuurlijk een beetje krikkig van als je alleen maar ‘horeca’ hoort. Ik begrijp die emotie, maar aan de andere ging de persconferentie deze week over nieuwe maatregelen. De reissector is al maanden een gesloten sector. Er kwamen geen nieuwe maatregelen, dus was er ook geen belangstelling voor de reissector. Er was belangstelling voor de horeca, omdat de horeca dichtgaat. Wat dat betreft voel ik mee met de horecaondernemers die nu ook gaan voelen wat het is om een gesloten sector te zijn. Wij weten dat al maanden en dat weten de belangrijke stakeholders in Den Haag ook. De reissector is niet genoemd, maar de viswinkels, autohandelaren en kleding retail ook niet. Waarom niet? Omdat het niet over ons ging. We moeten met elkaar ook niet helemaal in paniek raken dat we een keer niet genoemd zijn. Ik word liever dinsdag niet genoemd, maar wel meegenomen in eventuele uitbreidingen van noodpakketten. Daar zitten we natuurlijk wel bovenop en dat wij er als sector wel bijzitten als er een uitbreiding komt van maatregelen voor zeer zwaar getroffen sectoren. Wat ons betreft is er geen sprake van dat de reissector er niet bij zou zitten als je het hebt over zwaar getroffen sectoren. Als we er in het onverhoopte geval niet bij zouden zitten, dan ben ik de eerste die op het Malieveld in Den Haag staat om onze zaak te bepleiten, want dat zou volstrekt onrechtvaardig zijn. Daar ga ik voorlopig overigens echt niet van uit. Vandaag sturen we, in het kader van eigen gemoedsrust, een brief aan Economische Zaken ten name van Wopke Hoekstra (minister van Financiën) en Eric Wiebes (Minister van Economische Zaken en Klimaat) om nog een keer duidelijk te maken dat wij net als onder andere de horeca, net als de evenementensector en cultuursector zeer zwaar zijn getroffen en dat als er maatregelen worden genomen voor uitbreiding dat dat ook voor de reissector van toepassing is.”

Hoe voel je je er zelf onder over de vorderingen?
“Ik kan mij de gevoelens van onze achterban heel goed voorstellen, maar aan de andere kant voel ik mij nog steeds comfortabel tot het tegendeel bewezen is.”