De opening van Lelystad Airport is wéér uitgesteld. De brief van Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer waarin zij uitleg geeft over het uitstel staat vol met punten waar de afgelopen periode aan is gewerkt en met de redenen waarom het niet gaat lukken om de luchthaven in april 2020 te openen. Luchtvaartmaatschappijen lieten eind juni al aan De Stentor weten dat ze april 2020 waarschijnlijk niet zouden redden.

“Onduidelijkheid uit Brussel, het onoplosbare probleem met de PAS en de laagvliegroutes: alle seinen staan op rood. Nu door naar afstel. Alle seinen staan op rood. De Minister stelt de opening nu uit, maar voor het klimaat, de natuur en de omwonenden is er maar een echte oplossing. De planning voor Lelystad Airport moeten van de baan”, aldus Suzanne Kröger (kamerlid GroenLinks). in tegenstelling tot Kröger vindt bijvoorbeeld Sanne de Wilde (fractievoorzitter D66 Lelystad) het nieuws over Lelystad Airport een teleurstellend bericht. “Nu zaak het uitstel zoveel mogelijk te beperken. Lelystad snakt naar deze economische ontwikkeling!” D66 Overijssel twittert overigens ‘Goed nieuws: geen overhaaste opening van Lelystad Airport’… Jan Dirk van der Borg (fractievoorzitter CDA Apeldoorn) vindt het “voorlopig goed nieuws voor de Veluwe.”

“VVD is en blijft voorstander van zo spoedig mogelijke opening van Lelystad Airport. Dit mooie vliegveld is immers hard nodig om de vakantievluchten vanaf Schiphol over te nemen. Het is dan ook spijtig dat april 2020 niet gehaald kan worden. Ik heb begrip voor besluit minister. We wachten nog op uitsluitsel uit Brussel over de verkeersverdelingsregel, daarnaast zijn we geconfronteerd met de uitspraak over stikstof. Zolang daar geen helderheid over is kunnen luchtvaartmaatschappijen moeilijk tickets gaan verkopen. Ik hoop snel na de zomer helderheid”, aldus Remco Dijkstra (Tweede Kamerlid namens VVD).

Van Nieuwenhuizen concludeert aan het eind van haar ruim vier kanten tellende brief dat opening van Lelystad Airport in april 2020 niet langer haalbaar is. “Daarnaast realiseer ik mij dat ook de luchtvaartmaatschappijen behoefte hebben aan duidelijkheid om de voor hun noodzakelijke voorbereidingen te treffen. De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt aan de voorbereidingen met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen. ”

Een mogelijk lastige horde voor de luchthaven zijn de consequenties van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de PAS. Dit is een afspraak die is gemaakt over de Nederlandse stikstofaanpak waardoor bedrijven pas mogen bouwen als ze een zogeheten stikstofplan hebben. “Het onderzoek naar de gevolgen voor Lelystad Airport met betrekking tot de PAS moet zorgvuldig gebeuren om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de bescherming van Natura-2000 gebieden en tegelijkertijd ruimte kan bieden aan economische ontwikkelingen”, aldus de minister. “Een eerste analyse van de oplossingsrichtingen van de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS laat zien dat dit niet past in de gehanteerde planning.”

Ook de Europese Commissie ‘hindert’ de opening van de luchthaven nu er meer tijd nodig is (dan Van Nieuwenhuizen had verwacht) voor een goede beoordeling van de Verkeersverdeling (VVR) Schiphol – Lelystad Airport. Van Nieuwenhuizen: “De Europese Commissie zal niet meer voor het zomerreces tot een oordeel zal komen over de VVR. Dit betekent dat wij op zijn vroegst in september uitsluitsel hebben.”

In haar brief heeft de minister het over een verzoek om andere normen voor het maximale geluidsniveau per vliegtuig te kiezen. Bekend is dat veel omwonende van de luchthaven klagen over geluidsoverlast. Van Nieuwenhuizen: “In het kader van de Luchtvaartnota en het project ‘meten van vliegtuiggeluid’ zal worden onderzocht of er indicatoren voor hinderbeleving zijn en andere manieren van monitoren en handhaven, die meer rekening houden met de ervaring en beleving van gehinderden.” In november van vorig jaar kwamen er berichten naar buiten over ‘gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport‘.

In haar brief heeft de minister het ook over de ‘maatschappelijke participatie’. Deze heeft volgens haar geleid tot een aantal extra waarborgen ter bescherming van de omgeving. Zo wordt de grenswaarde van maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar vastgelegd, in aanvulling op de maximale gebruiksruimte uitgedrukt in grenswaarden in handhavingspunten. Ook de voorwaarden waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur (extensieregeling) worden aangescherpt en er komt een integraal monitoringsprogramma waarin niet alleen wordt gemonitord op onder meer gebruik van de routes, geluid, beleving en gezondheid in de regio Flevoland, maar ook in andere regio’s waar gevlogen wordt.