De overgrote meerderheid van de ITAC-leden zullen op redelijk korte termijn de overstap naar The Travel Club gaan maken, dat heeft Leo van der Hoeven (voorzitter ITAC) laten weten. ITAC als organisatie zal komend jaar benutten om zaken af te handelen.

Nadat de Voorzitter van ITAC op de laatste zomerborrel, gehouden in juni dit jaar, aangegeven heeft open te staan om samenwerking aan te gaan met een andere partij, is ITAC door verschillende partijen benaderd.

“Met al deze geïnteresseerden hebben wij gesprekken gevoerd, waarbij het uitgangspunt van het ITAC bestuur was dat in principe alle huidige leden die dat zouden willen over zouden moeten kunnen gaan naar de andere organisatie.”

“The Travel Club biedt voor de zelfstandige ITAC leden een breed scala aan faciliteiten waar gebruik van gemaakt kan worden waarbij eigen identiteit en zelfstandigheid gewaarborgd blijven. Faciliteiten waar onze leden onder andere behoefte aan hebben worden bij The Travel Club gewaarborgd middels een breed aanbod van leveranciers (400) met zeer goede commissies, een eigen interne touroperator TravelTime, een dynamische samenstel tool en een uitgebreid intranet met diverse diensten op het gebied van marketing en ondersteuning.”

Door Corona en vergrijzing is het aantal leden van ITAC de laatste drie jaar afgenomen waardoor intern de vraag rees of ITAC nog wel toekomstbestendig was.

Het bestuur heeft het volste vertrouwen in de aansluiting bij TTC wat Karin Franse heeft doen besluiten uit oogpunt van privé redenen, na 30 jaar, haar functie als Secretaris per 1 januari 2023 neer te leggen.